AMS

Betere uiergezondheid op robotbedrijf

Op deze pagina vindt u de leidraad ‘Verbeteren van de uiergezondheid op robotbedrijven’ (pdf). In het artikel ‘Goede uiergezondheid kan ook met melkrobot’ in Elite 4/2016 wordt naar deze leidraad verwezen.

AMS-artikel

De leidraad bevat een inleidende tekst van de auteur, een overzicht met de kengetallen die u nodig heeft om het verbeterproces te doorlopen, een overzicht dat helpt bij het inschatten van het resultaat van een mastitisbehandeling en acht hulpmiddelen om de uiergezondheidssituatie in kaart te brengen en aanknopingspunten voor verbetering te vinden.

Download het pdf-bestand