Antibioticagebruik dierhouderij stabiliseert
Nieuws

Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij stabiliseert. De melkgeiten-, pluimvee-, rundvee- en varkenssector hebben in 2023 een gebruikspatroon vergelijkbaar met het jaar ervoor. In de kalkoensector is het antibioticumgebruik gedaald met 34,2 procent ten opzichte van het gebruik in 2022; het antibioticumgebruik in de kalversector en konijnensector is gestegen met respectievelijk 7,6 en 8,5 […]


Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.