Magazine | Premium | Rundvee

Methaanuitstoot veilig verlagen

Naast verlaging van de ammoniakemissie, is er ook aandacht voor het verminderen van de methaanuitstoot van melkvee. Wat zijn daarvoor de opties? En zijn er risico’s voor de diergezondheid?

Methaan (CH4) is een kleurloos en reukloos broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering. In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse politiek het doel gesteld om in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. De landbouw moet ook bijdragen aan de vermindering van de methaanuitstoot. Methaan komt vrij tijdens de afbraak van organische stoffen, bijvoorbeeld in het maagdarmstelsel van dieren. Vooral herkauwers,…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.