Achtergrond | Premium | Rundvee

Sneller drachtig met beter voeren

De indruk bestaat dat koeien minder snel drachtig worden. Maar is dat ook zo? En wat en waar kan het dan beter? “De koeien weer meer gaan voeren op pensniveau”, is de overtuiging van rundveedierenarts Peter Egberink.

Het drachtig krijgen van een koe lijkt steeds lastiger te worden. Uit tabel 1 zou je dat ook kunnen concluderen: de tussenkalftijd ligt volgens de meest actuele cijfers twee weken hoger dan in 1993. Hoe komt dat toch? Is het genetische aanleg? Zijn het de omstandigheden op het bedrijf? Neemt de veehouder voldoende tijd voor tochtwaarneming? Wordt er op tijd geïnsemineerd? Of is…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.