Nieuws | Schaap-Geit

Diarree na pensverzuring bij geiten

GD krijgt regelmatig berichten over plotselinge uitbraken van diarree bij volwassen melkgeiten. De oorzaak van deze uitbraken ligt waarschijnlijk in al bestaande klachten door pensverzuring en instabiliteit van de pensflora.
Tijdens de diarree uitbraken worden gedurende een periode telkens nieuwe dieren achtereen ziek. Er zijn grote verschillen tussen bedrijven. Bij het ene bedrijf duurt zo’n periode enkele weken, bij andere bedrijven duurt het enkele maanden. Soms is de diarree heel mild en herstellen de dieren vanzelf, maar het verloop kan ook heel ernstig zijn met waterdunne diarree en bloedbijmenging. Soms herstellen dieren spontaan, maar in veel gevallen moet er antibiotica worden gebruikt om het dier te redden, zegt GD. Het herstel na toedienen van antibiotica verloopt zeer vlot. Vaak is na enkele uren tot een dag al verbetering te zien. De indruk bestaat ook dat vaccinatie tegen clostridia de problemen doet verminderen.

Instabiele pensflora

Een duidelijke oorzaak is niet altijd te achterhalen met standaard pathologisch onderzoek. Eind 2019 onderzocht GD drie geiten van een bedrijf dat al anderhalf jaar last had van de genoemde symptomen. Daarbij werden ernstige afwijkingen gevonden in de voormagen en de de dunne darm maar soms ook in de dikke darm. Er werden grote aantallen van de bacteriën Clostridium perfringens, paeniclostridium en clostridium sporogenes aangetroffen in de darmen van deze dieren.
Bij nader onderzoek werden aanwijzingen gevonden voor al langer bestaande klachten die hun oorzaak vinden in pensverzuring en instabiliteit van de pensflora. Mogelijk heeft dit consequenties voor de afweer op darmniveau, waardoor ziekteverwekkers meer kans krijgen. GD vraagt geitenhouders die te maken hebben met dergelijke klachten om contact op te nemen.

Meer over:
NieuwsSchaap-Geit
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.