Nieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Bedrijfsbezoeken dierenarts gaan zoveel mogelijk door

De meeste veehouders en dierenartsen kiezen ervoor om in deze tijd met coronamaatregelen bedrijfsbezoeken zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat is belangrijk voor de diergezondheid en voedselveiligheid. Wel is het van belang om de nodige hygiënemaatregelen te nemen bij een bedrijfsbezoek door een dierenarts.
De GD adviseert veehouders om de nodige hygiënemaatregelen vooraf af te stemmen met de dierenarts en ook de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Ook kan aan de dierenarts worden gevraagd om de administratieve werkzaamheden niet op het bedrijf af te ronden.

Uitstel bedrijfsbezoek?

Is het noodzakelijk om de werkzaamheden door de dierenarts toch uit te stellen, dan moet de veehouder in ieder geval contact opnemen met zijn zuivelonderneming om de eventuele consequenties hiervan tijdig door te spreken, aldus de GD.
Veehouders die de komende periode runderen aankopen, kunnen er het best voor zorgen dat deze runderen een gezondheidsstatus hebben die niet leidt tot extra bloedonderzoek.

Meer over:
NieuwsPaardenPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkens
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.