Brief

U heeft het beste voor met uw klanten en hun veestapel. Niet alleen door curatieve zorg te leveren, maar zeker ook preventieve zorg. Goede, onafhankelijke informatie voor veehouders kan daaraan bijdragen. Met het vakblad Veehouder & Veearts zijn uw klanten voorzien van een informatief vakblad, dat afstraalt op u als landbouwhuisdierenarts.

De onafhankelijke en kritische diergeneeskundige kijk op de gepresenteerde onderwerpen is sinds kort ook digitaal volledig beschikbaar. Op de volledig nieuwe website kunnen uw klanten het Dierziekten-ABC vinden, interessante artikelen lezen, het vakblad digitaal doorbladeren én kunt u de informatie delen die ú van belang acht voor uw klanten.

  • Registreer uw Veehouder & Veearts-account*