Sprekers tijdens de masterclass

Aanmelden is niet meer mogelijk. Het maximum aantal aanmeldingen voor de Masterclass is bereikt.

Een overzicht van de sprekers tijdens de masterclass 2018:

Lloyd W. Holterman – Topproductie op wereldniveau

’s Werelds topmelker Holterman realiseert met bijna 1.000 hoogproductieve melkkoeien een productie van meer dan 13.500 kg zonder gebruik van antibiotica. Lloyd W. Holterman heeft met zijn partner Daphne en twee niet-familieleden het melkveebedrijf Rosy Lane Holsteins LLC in Watertown, Wisconsin. In deze Masterclass zet hij zijn visie op bedrijfsmanagement uiteen. Door de kleine setting van deze dag is er tijdens en na zijn lezing volop ruimte voor vragen en discussie. Holterman spreekt in het Engels.

Holterman’s streven is een voerefficiëntie van 1,7. Dus 1,7 kg melk uit iedere kg drogestof. In 2015 realiseerde Holterman dit doel, de laatste twee jaar zat hij er tegenaan. Ondanks deze topproductie en de hoge voerefficiëntie waren de melkkoeien van Holterman in mei 2017 al 46 maanden antibioticavrij.

Twee Nederlandse topmelkers

Tijdens de Elite Masterclass leggen ook twee Nederlandse topmelker melkveehouders uit wat zij hebben gedaan en doen om hun productiedoel na te streven. Beiden zijn in een tracé gestapt waarin ze hun productie wilden opschroeven en beiden zijn al een aardig eind op weg. Ze leggen uit hoe zij vanaf een bepaalde productie op een moment in het recente verleden een productiedoel hebben geformuleerd, waar ze vandaag de dag staan en waar ze over enkele jaren willen staan. En, natuurlijk vooral, hoe ze dat gaan aanpakken.

Harald Wiltink – Meer dan 2.000 kg erbij in minder dan een jaar

Harald Wiltink heeft met zijn vrouw Anke een melkveebedrijf met 200 melkkoeien in Toldijk. Begin 2017 startte Wiltink met het compact voeren volgens de Deense methode. Het leidde ertoe dat zijn productie per koe met 2.000 kg steeg in minder dan een jaar tijd. Om zijn rantsoenen te maken koopt Wiltink alleen grondstoffen in, hij maakt onder meer zelf soda grain, met natronloog ontsloten tarwe. De voeradviseur en mengvoerleverancier komen bij Wiltink niet of zelden op het erf.

Martin Benning – Voerkostenstrateeg

Martin Benning melkt in maatschap met zijn ouders 330 koeien in Dwingeloo. Benning is vooral een voerkostenstrateeg en continu op zoek naar de juiste balans tussen voeding en productie. Hij voert al 12 jaar grof gehakselde mais en slaagt er met zeer precieze bemesting en vaker maaien in, om gras met meer eiwit te oogsten. Benning voert zijn melkkoeien TMR en werkt met twee productiegroepen. Op basis van dagelijkse automatische meting van de Body Condition Score deelt Benning zijn voergroepen in. Zo probeert hij koeien met een optimale conditie de droogstand in te leiden. Benning’s partner, Dorien, runt de educatieboerderij Bij Benning.

Ruimte voor discussie

Vervolgens is er door de kleine setting alle ruimte voor discussie. Onder aanvoering van een voerexpert bediscussiëren we met de topmelkers hoe degelijk hun voerstrategieën in elkaar steken en welke onvolkomenheden en uitdagingen er nog in voorkomen. Fosfaatefficiëntie en derogatie hebben immers waarschijnlijk een grote impact op de haalbaarheid van productiedoelen.

De organisatie is in handen van: