Uitgaven

In de april/mei-uitgave van Elite onder andere:

Hoe fijn moet stro in het rantsoen zijn?

Stro
Als vanwege ruwvoertekorten door de droogte van afgelopen zomer moet worden teruggegrepen op alternatieve voedermiddelen, kan meer stro in het rantsoen van de pinken en droge koeien mengen interessant zijn. Afhankelijk van de andere rantsoencomponenten, kan tot zes kg stro per dier worden toegevoegd. Lees verder ❯

In de februari/maart-uitgave van Elite onder andere:

Blijven inzetten op kostprijsverlaging doodlopende weg

Kostprijsverlaging
Cees Wiedijk uit het Friese plaatsje Fûns heeft naast een melkveebedrijf met 60 koeien een bouw- en machineverhuurbedrijf en verkoopt met een compagnon tussen 70.000 en 90.000 siloslurven per jaar. Elite vroeg de ondernemer waarom hij inzet op drie bedrijven en hoe hij ervoor zorgt dat hij geen steken laat vallen. Lees verder ❯

Inkuilen 4.0

Inkuilen 4.0
Op de 18e Internationale silageconferentie in Bonn kwamen eind vorig jaar diverse wetenschappers aan het woord die werken aan methoden en tools om voer van nog hogere kwaliteit voor het voerhek te krijgen. Ook werd uitsluitsel gegeven over hoever onzichtbare schimmel de kuil indringt. Lees verder ❯
 • Bedrijfsvoering: Systeemvergelijking: stal versus wei
 • Bedrijfsvoering: Ruwvoerteelt, maar dan anders
 • Gezondheid Biest vol kiemen
 • Techniek: De voergang vernieuwen

In de december/januari-uitgave van Elite onder andere:

Minder voer, meer melk

300 melkkoeien, twee locaties
Op globaal niveau ligt de focus in de fokkerij nu meer op voerefficiëntie dan ooit. De oorzaken zijn een schaarste aan landbouwgrond en de schreeuw om emissiereductie. De ontwikkeling van fokwaarden voor voerefficiëntie, lijkt echter maar gestaag te vorderen. Wat is de oorzaak? Lees verder ❯

Lucratief samenwerken niet makkelijk

300 melkkoeien, twee locaties
Een samenwerkingsverband tussen een akkerbouwer en een melkveehouder kan financieel interessant zijn, leidt tot een gezondere bodem en past in de kringloopvisie van Minister Schouten. De Elite-uitgave van december en januari legt uit op welk vlak de regelgeving samenwerken zo moeilijk maakt. Lees verder ❯

Babymelk – het nieuwe goud

300 melkkoeien, twee locaties
Het tijdperk van borstvoeding hebben de jonge Chinese moeders massaal achter zich gelaten. Mede dat zorgt voor het aanhouden van de groei van de vraag naar buitenlandse babymelkpoeder. Nog zijn deze winkelschappen regelmatig leeg. Elite heeft uitgezocht hoelang deze groei nog zal aanhouden en wie er van zullen profiteren. Lees verder ❯
 • Reportage: Lucratieve grondcoalitie met akkerbouwer
 • Bedrijfsvoering: Zo bereik je 11.000 kg per jaar
 • Koemanagement: Mortellaro in de zweer
 • Techniek Stalcheck 2018: AMS en melkstal
 • Techniek: De stal in timelapse-video

In de oktober/november-uitgave van Elite onder andere:

300 melkkoeien, twee locaties

300 melkkoeien, twee locaties
Twee zoons van melkveehouder Jelle Hoekstra uit het Friese Tytstjerk wilden het bedrijf voortzetten. Daarom werd in eerste instantie gedacht aan een nieuwe stal voor 400 melkkoeien. Twee zaken hebben de Hoekstra’s aangezet tot het kiezen van een andere weg. Lees verder ❯
 • Bedrijfsvoering: Melkgeld is niet alles
 • Bedrijfsvoering: Zuivelproducten moeten opwinderder
 • Voeding: 7 tips tegen voerschaarste
 • Koemanagement: Zonder stress en schade
 • Gezondheid: Drink de diarree weg
 • Techniek: Stalcheck 2018 – Ventilatie

In de augustus/september-uitgave van Elite onder andere:

Moeilijke afkalving: beslissen – niet proberen

755 melkkoeien, 5 bedrijfsleiders
Dierenarts Ellen Weigert heeft meer dan 35 jaar beroepservaring in de veehouderij. In het nieuwe nummer van Elite (augustus/september) geeft ze 10 tips over wat je kunt doen bij een moeilijk verlopende geboorte. Weten wat je doet en de kalmte bewaren zijn het belangrijkst. Lees verder ❯

755 melkkoeien, 5 bedrijfsleiders

755, melkkoeien, 5 bedrijfsleiders
Met zijn levenspartner Marina Lindhorst-Cordes en zijn zakenpartner Hans Hermann Tietjes, runt Frank Cordes in Nedersaksen een melkveebedrijf met 755 koeien die gemiddeld 12.000 liter melk per jaar geven. Cordes bereikt dat met een managementstructuur met vijf bedrijfsleiders die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Lees verder ❯

In de juni/juli-uitgave van Elite onder andere:

65 procent eiwit van eigen bodem geen probleem op intensief veenweidebedrijf

Hagoort
Er staat een grondgebondenheidseis van 65 procent eiwit van eigen grond op stapel. Koeien & Kansen-deelnemers met veenweidegrond, Coen en Jeannette Hagoort uit Waarder, hebben 120 melkkoeien op nog geen 50 hectare en haalden vorig jaar 74 procent van hun eiwit van eigen bodem. Lees verder ❯

Meer of minder krachtvoer

Derogatiedilemma in Noord-Nederland
Op drie verschillende proefbedrijven met verschillende producties, kregen koeien rantsoenen met per kg geproduceerde melk verschillende hoeveelheden krachtvoer en ruwvoermengsels met verschillende energiedichtheden. Is melken met minder krachtvoer rendabeler? Lees verder ❯

In de april/mei-uitgave van Elite onder andere:

Derogatiedilemma in Noord-Nederland

Derogatiedilemma in Noord-Nederland
In het zuiden van Nederland, waar de teelt mais makkelijker is en meer opbrengt, hebben al veel melkveehouders afscheid genomen van derogatie. Het gevolg is dat ze mest moeten afvoeren, maar ze kunnen wel naar behoeven mais telen en zo de productie makkelijker opstuwen. Lees verder ❯

Vier koegebonden opfoksystemen

Vier koegebonden opfoksystemen
Het direct na de geboorte scheiden van kalf en koe was onlangs onderwerp van gesprek op maatschappelijk vlak. Naast veel bezwaren, kent koegebonden opfok ook voordelen. In binnen- en buitenland zijn er inmiddels melkveehouders die methoden hebben ontwikkeld voor koegebonden kalveropfok. Lees verder ❯

In de februari/maart-uitgave van Elite onder andere:

Reportage: de melkprijs afzekeren aan de beurs

Reportage: de melkprijs afzekeren aan de beurs
Prijzen afzekeren aan de beurs is zeker in de Nederlandse melkveehouderij geen gebruikelijke werkwijze. 47 Vlaamse melkveehouders hebben zich verenigd in de coöperatieve Milk Trading Company met als doel maximaal 30 procent van hun melkplas af te kunnen zekeren inclusief de prijzen voor de aan de melk refererende hoeveelheid voer. Mark Bordeaud’hui melkt 140 koeien in Horebeke en is oprichter van de MTC. Lees verder ❯

Tien tips voor gezondere klauwen

Tien tips voor gezondere klauwen
Onze melkkoeien moeten langer mee. Dan zouden we het productiepotentieel veel beter benutten en het scheelt een flinke slok op de borrel als het gaat om de opfokkosten. Maar welke afvoerleeftijd zouden we moeten nastreven? Lees verder ❯

In de december/januari-uitgave van Elite onder andere:

96 honderdtonners op het Duitse proefbedrijf in Iden

Hoe oud moet een koe worden?
Hilmar Zarwel is bedrijfsleider op het Duitse proefbedrijf in Iden. Zijn vier belangrijkste pijlers zijn voeropname, klauwen, koecomfort en opfok. Hij werkt in verouderde gebouwen en kan een lange lijst met verbeterpunten opnoemen. Desondanks leverde zijn bedrijfsstrategie al 96 honderdtonners op. Lees verder ❯

Hoe oud moet een koe worden?

Hoe oud moet een koe worden?
Als het gaat om ligboxafscheidingen die met de koe meebewegen, dan zijn er in Europa vier verschillende systemen verkrijgbaar. De opkomst van enkele van deze systemen in Nederland, was voor Elite reden om vier flexibele ligboxafscheidingen op een rij te zetten. Lees verder ❯

Hoe oud moet een koe worden?

Hoe oud moet een koe worden?
Onze melkkoeien moeten langer mee. Dan zouden we het productiepotentieel veel beter benutten en het scheelt een flinke slok op de borrel als het gaat om de opfokkosten. Maar welke afvoerleeftijd zouden we moeten nastreven? Lees verder ❯

In de oktober/november-uitgave van Elite onder andere:

Hoe houd je een productie van 18.000 kg melk per jaar vast?

Shredlage goed conserveren
Veel kwaliteitsvoer van eigen land is het streven van iedere melkveehouder. De 80-20-regel die bij derogatie hoort en de twee groeizame jaren maken echter dat sommige melkveehouders nu al gras hebben tot ver in 2019. Lees verder ❯

Grasbrok tegen wil en dank

Shredlage goed conserveren
Veel kwaliteitsvoer van eigen land is het streven van iedere melkveehouder. De 80-20-regel die bij derogatie hoort en de twee groeizame jaren maken echter dat sommige melkveehouders nu al gras hebben tot ver in 2019. Lees verder ❯

In de augustus/september-uitgave van Elite onder andere:

Shredlage goed conserveren

Shredlage goed conserveren
Bij zogenoemde Shredlage-mais wordt de maisplant in de veldhakselaar op grotere lengte gesneden en intensiever gekneusd. Lees verder ❯

Onorthodoxe inzet op hoge productie

Onorthodoxe inzet op hoge productie
Rob Boerkamp werkt aan een productie van 12.000 kg melk per koe per jaar. Die 2.000 kg extra probeert Boerkamp vooral te winnen in de voeding en in de vroege selectie van de vaarskalveren. Lees verder ❯

In de juni/juli-uitgave van Elite onder andere:

Koeien willen ’s nachts naar buiten

Biologisch met hoog productieniveau
Als een koe zelf de keuze kan maken om naar buiten te gaan, gaat ze dan naar buiten, wanneer gaat ze naar buiten en hoelang? Lees verder ❯

In de april/mei-uitgave van Elite onder andere:

Biologisch met hoog productieniveau

Biologisch met hoog productieniveau
Een biologisch gehouden koe produceert aanzienlijk minder melk, althans daar gaan we vanuit. Maar niet noodzakelijkerwijs blijkt uit de reportage die vakblad Elite schreef over het biologische melkveebedrijf van Jeroen Groenewegen in Kraggenburg. Lees verder ❯

Vastliggende koe optillen

Vastliggende koe optillen
Als een koe die niet kan opstaan in een strohok ligt heb je geluk. Maar ze licht ook wel eens in een ligbox waarin ze niet kan worden gedraaid, dus moet ze worden verplaatst. Dikwijls wordt daarvoor een heupklem of tilbandsysteem gebruikt. De laatste is geschikter voor verplaatsen over grotere afstanden. Lees verder ❯

In de februari/maart-uitgave van Elite onder andere:

Klaar voor een nieuwe muizenplaag

Klaar voor een nieuwe muizenplaag
Twee jaar geleden liepen veel agrariërs in Noord-Nederland veel schade op door de muizenplaag. Complete graspercelen kleurden zwart. Er zijn signalen die duiden op een nieuwe plaag. Welke maatregelen kun je treffen? Lees verder ❯

Melkrobots: tijdvreters opsporen

Melkrobots: tijdvreters opsporen
Hoewel robotmelkers hun tijd flexibel kunnen indelen, is een routinematige arbeidsorganisatie onontbeerlijk op bedrijven die melken met een automatisch melksysteem. Een gedegen werkplanning is daarbij essentieel. Wat moet je in acht nemen bij het maken van zo’n werkplanning? Lees verder ❯

In de december/januari-uitgave van Elite onder andere:

Grasbedrijf Van der Ham-Jansen haalt BEX-voordeel van 24 procent

Grasbedrijf Van der Ham-Jansen haalt BEX-voordeel van 24 procent
Melkveehouders met maisrijke rantsoenen kunnen met de Kringloopwijzer hun fosfaatefficiëntie sterk verhogen, dat is al gebleken. VOF van der Ham-Jansen behaalt op een grasbedrijf ook een BEX-winst van 24 procent. Lees verder ❯

Ziekten voorspellen met sensordata

Ziekten voorspellen met sensordata
In het artikel (G)een blik in de glazen bol zet onderzoeker Trevor DeVries uiteen welke ziekten aan de hand van welke data te voorspellen zijn. Ziekten die in de lactatie optreden voorspellen tijdens de droogstand, daarvoor was altijd een glazen bol nodig. Sensortechniek maakt het nu echter mogelijk daadwerkelijk ziekten te voorspellen. Lees verder ❯

In de oktober/november-uitgave van Elite onder andere:

Vooral in afkalfbox risico op paratbc-besmetting

Vooral in afkalfbox risico op paratbc-besmetting
De symptomen van klinische paratuberculose zijn vermagering, afwisselend diarree en verstopping en soms oedeem in het keelgebied (door eiwitgebrek in het bloed). Gemiddeld toont echter slechts vijf procent van de zieke dieren de symptomen. Lees verder ❯

De melkprijs afdekken op de beurs

De melkprijs afdekken op de beurs
De prijs voor melk kan op een grondstoffentermijnmarkt worden afgedekt. Dat betekent dat de variabele prijs wordt geruild voor een vaste prijs. Een melkveehouder kan dit zelf doen, maar het is heel veel werk. De zuivelondernemingen zouden het wel kunnen, maar gebruiken de termijnmarkt weinig. Lees verder ❯

In de augustus/september-uitgave van Elite onder andere:

Inkuilprotocol: onmisbaar

Inkuilprotocol
Het binnenhalen van voer gaat vanwege tijdsdruk vaak met man en macht. Niet het moment waarop je even de tijd neemt om weer-, boden-, en gewastoestand, het ingezette materieel, opbrengst en overige factoren van invloed nauwkeurig vast te leggen. Lees verder ❯

Goede uiergezondheid met melkrobot

Stal
De uiergezondheid op robotbedrijven is vaak minder goed dan die op bedrijven waar conventioneel wordt gemolken. De praktijk bewijst echter dat robotmelken en een goede uiergezondheid wel samen kunnen gaan. Om de uiergezondheid op robotbedrijven te verbeteren, stelde Heike Diez van Adviesdienst melkvee Ostalb e.V. (Duitsland) de leidraad ‘Verbeteren van de uiergezondheid op robotbedrijven’ op. Lees verder ❯

In de juni/juli-uitgave van Elite onder andere:

Geen vuil in de kuil

Gras
Een hoog as-gehalte resulteert in hoge inkuilverliezen. Met aanwezigheid van veel anorganische stof verloopt het inkuilproces slechter. De kuil krijgt te maken met schimmels, abnormale gisting en opwarming. Lees verder ❯

Kalveren goed en diervriendelijk drenchen

Drenchen
Drench alleen de eerste broodnodige biesverstrekking na de geboorte of elektrolyten bij slecht drinkende kalveren met diarree. Het is belangrijk de sonde met verstand van zaken en diervriendelijk in te brengen. Ook het goed reinigen en onderhouden van het denchmateriaal is van groot belang. Lees verder ❯

“Geen 400 koeien melken”

Stal
In het Duitse Kalkar, bij Groesbeek over de grens, vind je het bedrijf van Rainer Thoenes . Hij melkt 100 melkkoeien met een productie van bijna 11.000 kg. Maar Thoenes wilde niet alleen maar meer koeien melken. Lees verder ❯

In de april/mei-uitgave van Elite onder andere:

Koeien langer aan de melk

Koeien
Kees van Herk melkt in Streefkerk zo’n 70 koeien. Zijn melkkoeien worden twee jaar ouder dan de gemiddelde Nederlandse koe, kalven 1,7 maal vaker af en hebben een levensproductie die zo’n 45 procent hoger ligt. Lees verder ❯

Een goed gemengd rantsoen maken

Voermengwagen
Op het gevoerde basisrantsoen zou de koe 35 kg melk moeten kunnen geven. De productie blijft echter steken op 32 kg. Dat het rantsoen op de voergang niet overeenkomt met het berekende rantsoen is een zeer aannemelijke oorzaak. Elite behandelt een TMR-check waarmee je de voermengwagen, de laadvolgorde en het voergang-management aan een controle kunt onderwerpen. Lees verder ❯

Overleven met 27 cent

Geld
Wie met het oog op het quotumloze tijdperk de laatste jaren veel investeerde, moet nu wellicht de eindjes aan elkaar knopen om te overleven met de laagblijvende melkprijs. Binnenkomende rekeningen leiden tot spanning, van geld verdienen is helemaal geen sprake. Lees verder ❯

In de februari/maart-uitgave van Elite onder andere:

Herkennen van pinkengriep bij de kalveren

Kalf
Als kalveren luchtwegaandoeningen oplopen, is dat meestal in de koudere seizoenen van het jaar. Maar ook stress, door bijvoorbeeld verplaatsen naar een ander hok, kan de veroorzaker zijn van de aandoeningen. Lees verder ❯

Mastitis door Streptococcus uberis

Mastitis
Streptococcus uberis is een omgevingsbacterie en de veroorzaker van zowel klinische als subklinische mastitis. Een omgevingsbacterie vind je in de buurt van de koe, in het boxstrooisel bijvoorbeeld, of zelfs op de uier. Uit onderzoeken blijkt dat Streptococcus uberis in de omgeving van de meeste koeien aanwezig is. Lees verder ❯

In de december/januari-uitgave van Elite onder andere:

Aminozuren uitbalanceren

Aminozuren
Voeren van minder eiwit ontlast de lever, vermindert de ammoniakuitstoot en is gunstig voor de portemonnee, eiwit is immers duur. Lees verder ❯

Schurftmijt goed aanpakken

Schurftmijt
Schurft kan leiden tot een productieverlies van een kg melk per koe per dag. Voldoende reden dus om de mijten goed aan te pakken. Pak je het niet goed aan, dan zal de aandoening blijven terugkomen. Lees verder ❯

In de oktober/november-uitgave van Elite onder andere:

Zesstappenplan voor gezondere klauwen

Gezondheid klauwen
De Amerikaanse dierenarts en wetenschapper Nigel Cook profileert in Elite zijn zesstappenplan voor betere klauwgezondheid. Cook bekeek in het westen van de Verenigde Staten de klauwen van koeien op de 66 bedrijven met de beste klauwgezondheid. Lees verder ❯

Kan een herdmanager uit?

Herdmanager
Bedrijven worden groter, ook zeker in Nederland. In het buitenland is er dikwijls een herdmanager op een bedrijf van dergelijke omvang. Elite rekent uit of het interessant is om een herdmanager aan te nemen. Lees verder ❯