Een goed gemengd rantsoen maken

Op het gevoerde basisrantsoen zou de koe 35 kg melk moeten kunnen geven. De productie blijft echter steken op 32 kg. Dat het rantsoen op de voergang niet overeenkomt met het berekende rantsoen is een zeer aannemelijke oorzaak. Elite behandelt een TMR-check waarmee je de voermengwagen, de laadvolgorde en het voergang-management aan een controle kunt onderwerpen.

Rantsoen

De voermengwagen wordt zwaar belast en dat brengt slijtage van onderdelen met zich mee. Op de vijzels van de verticale voermengwagen zitten de zogenoemde ruimers die moeten zorgen dat het voer omhoog wordt getransporteerd. Zijn die ruimers versleten, dan zal de homogeniteit van het rantsoen afnemen met meer selectie als gevolg. Ook de vijzels zelf zijn onderhevig aan slijtage. De messen en/of tegenmessen worden bot. Dat verandert de structuur van het voer. Vervang versleten messen altijd in stappen, niet allemaal tegelijk dus. Vervang je alle messen ineens, dan heeft het rantsoen van vandaag op morgen een compleet andere structuur. Ook het weegsysteem kan afwijken, controleer het daarom regelmatig.

Ook aanhouden van de juiste, en altijd dezelfde laadvolgorde is essentieel voor een constante melkproductie. Hoe de laadvolgorde moet zijn leest u in Elite (april-mei 2016). Op de voergang maken details het verschil. Uit onderzoek bleek dat koeien die uit de melkstal komen, naarstig op zoek gaan naar voer. Vinden ze geen voer, dan gaan ze liggen en blijven ze liggen. Ook als er gevoerd wordt. Meer over goed voergang-management vindt u bovendien in Elite.