“Geen 400 koeien melken”

In het Duitse Kalkar, bij Groesbeek over de grens, vind je het bedrijf van Rainer Thoenes. Hij melkt 100 melkkoeien met een productie van bijna 11.000 kg. Maar Thoenes wilde niet alleen maar meer koeien melken. Hij zocht een alternatieve route om meer inkomen te generen. Naast de verkoop van fokvee, fokt hij het jongvee van twee collega-melkveehouders op.

Rainer-Thoenes

In 2010 molk Thoenes 70 koeien, de verkoop van fokvee is al sinds jaar en dag een onderdeel van zijn bedrijf. “70 koeien en de verkoop van fokvee werd teveel voor mij alleen”, vertelt de Duitse Veehouder.

Thoenes verpachtte zodoende vanaf 2011 zijn melkkoeien aan een collega en verkocht een groot deel van het fokvee. Dezelfde collega besteedde de jongveeopfok uit aan Thoenes. Daarvoor bouwde Thoenes een jongveestal met 250 plaatsen. In het weideseizoen kwamen de melkkoeien drie maanden terug om het weidegras te benutten. Echter staakte Thoenes’ zakenpartner na twee jaar zijn bedrijf en was hij terug bij af, met een volle ligboxenstal en een lege jongveestal.

Thoenes vond snel twee melkveehouders die de opfok aan hem wilden uitbesteden. Ook vond hij een medewerker en vier oproepkrachten, mede daardoor besloot hij de melkveetak ook voort te zetten. Inmiddels melkt hij 100 koeien, heeft hij 550 stuks jongvee en 50 fokstieren. Intussen specialiseert hij zich verder in fokkerij, afkalfmanagement en jongveeopfok.

Desondanks 338 afkalvingen vorig jaar, waarvan een groot deel de eerste afkalving betrof, houdt Thoenes het doodgeboortecijfer onder de vier procent. Hoe Thoenes zijn veelzijdige bedrijf, het afkalfmanagement, de opfok, de fokkerij en de veeverkoop organiseert, leest u in de nieuwe juni/juli-uitgave van Elite.

Ontvang nu twee uitgaven van Elite voor slechts € 10,- Abonneer met voordeel >>

Ook in de juni/juli-uitgave: Kalveren goed en diervriendelijk drenchen