Koeien langer aan de melk

Kees van Herk melkt in Streefkerk zo’n 70 koeien. Zijn melkkoeien worden twee jaar ouder dan de gemiddelde Nederlandse koe, kalven 1,7 maal vaker af en hebben een levensproductie die zo’n 45 procent hoger ligt.

Koeien-stal

Streefkerk ligt in de Zuid-Hollandse Alblasserwaard, een gebied met veel melkkoeien. Van Herk heeft een areaal van 30,5 hectare grasland. Zowel het gebied als Van Herks bedrijf laten groei in het aantal dieren niet eenvoudig toe. Na de bedrijfsovername in 2008 koos Van Herk de bestaande ligboxenstal uit 1980 optimaal te gaan benutten. Daarom is hij ondermeer de opfok van jongvee gaan uitbesteden.

Meer dan 15 ton

Van Herks doel is een hoge levensproductie, om dat doel te behalen zoekt hij de balans tussen dagproductie en lactatieduur. Hij streeft naar koeien die hun productie lang vasthouden. Uiteraard is de ene koe persistenter dan de andere. Individuele benadering is dus nodig. Bij Van Herk kan het zijn de ene koe in vier jaar drie lijsten maakt van 12.000 kg, en de ander vier van 9.000 kg. Ook lijsten van meer dan 15 ton zijn geen uitzondering. De vraag is natuurlijk wat Van Herks succesfactoren zijn.

Kennis van genetische samenstelling veestapel

Van Herk kent de genetische lijnen binnen zijn veestapel simpelweg uit zijn hoofd, ook de individuele productiekengetallen onthoudt Van Herk. De parate kennis helpt hem bij het bepalen van het passende inseminatiemoment, de stierkeuze en het aantal terug te kopen vaarzen.

Strak plannen

Van Herk insemineert veel met Belgisch Blauw. Die kalveren brengen immers meer op. Het verplicht hem wel strak in te plannen hoeveel koeien hij jaarlijks met een fokstier insemineert en hoeveel vaarskalveren hij laat opfokken.
In Elite april/mei leest u meer over de prestaties van Van Herks veestapel, over de criteria waarop Van Herk de moederdieren selecteert, welke afspraken hij maakt voor de uitbesteding van de opfok, hoe hij het zijn koeien zo comfortabel en makkelijk mogelijk maakt in een oude stal en hoe hij de levensproductie verder wil verhogen.