Overleven met 27 cent

Wie met het oog op het quotumloze tijdperk de laatste jaren veel investeerde, moet nu wellicht de eindjes aan elkaar knopen om te overleven met de laagblijvende melkprijs. Binnenkomende rekeningen leiden tot spanning, van geld verdienen is helemaal geen sprake.

Geld

Elite geeft met twee snel te berekenen kengetallen en de daarbij horende grenswaarden, een handvat voor het bepalen van de ernst van de situatie. Berekenen van het vreemde vermogen en de kapitaalkosten per kg melk vertellen je of er nog mogelijkheden zijn voor het aantrekken van extra vreemd vermogen. Elite rekent met een modelbedrijf met 120 melkkoeien en uitsluitend pachtgrond. Liggen de kapitaalkosten voor dat bedrijf boven 10 cent per kg melk, dan red je het met alleen zuinig aan doen en uitstellen van investeringen niet.

Om de betalingsproblemen op korte termijn op te vangen, somt Elite vijf financieringsvormen op die mogelijk soelaas bieden. Is de bestaande financiering al dusdanig zwaar, dat dergelijke financieringen niet worden verstrekt, dan moeten er meer drastische maatregelen genomen worden. Voor het modelbedrijf met 120 melkkoeien rekent Elite vijf strategieën door. Twee daarvan zetten de negatieve kasstroom van 60.000 euro in de bestaande situatie, voor de korte termijn om in een licht positieve kasstroom in de gewijzigde situatie. U leest het artikel in Elite vanaf pagina 16.