Achtergrond | Premium | Rundvee

Verkorten droogstand melkkoeien lijkt gunstig

Het verkorten van de droogstand van 60 naar 30 dagen heeft gunstige resultaten opgeleverd in de praktijkproef WhyDry van Wageningen UR. Het achterwege laten van de droogstand pakt echter vaker ongunstig uit.
Sinds jaar en dag worden melkkoeien enkele weken voor de verwachte kalfdatum drooggezet. Dat geeft een hogere melkproductie in de volgende lacta­tie. Daarnaast kan een eventuele subklinische mastitis in de droogstand worden behandeld met antibiotica. In de laatste jaren is er echter discussie ontstaan of een droogstand van zes tot acht weken nog wel optimaal is. Dit omdat de inzet van droogzetters vanwege het antibioticumbeleid aan banden is…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.