Nieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Zoönosen

Antibiotica in grondwater

Antibiotica komt voor in het grondwater tot 25 meter diepte in gebieden met intensieve veehouderij. Dat blijkt na metingen van TNO Geologische Dienst Nederland en het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.
De onderzoekers schrijven in een artikel in Water Matters van vakblad H2O dat antibioticaresten via bemesting uitspoelen naar het grondwater. In hun studie hebben de onderzoekers zich gericht op gebieden met intensieve veehouderij in het oosten van Noord-Brabant, het noorden van Limburg en de Gelderse Vallei.

Zes soorten antibiotica

Er werden zes soorten antibiotica aangetroffen op alle bemonsterde diepten, tussen 3 en 25 meter onder het maaiveld. De stoffen bevonden zich zowel in water van enkele jaren oud als in grondwater dat 40 jaar geleden via infiltratie van regenwater en opgeloste meststoffen in de ondergrond terecht kwam.

Lage concentraties

De concentraties van de aangetroffen antibiotica zijn laag. Maar toch duidt de studie er op dat waar nitraathoudend grondwater terechtkomt in sloten en drains, ook een kleine hoeveelheid antibiotica in het oppervlaktewater terecht zal komen met mogelijk negatieve gevolgen voor organismen of voor antibioticaresistentie. Ook kan verspreiding van antibiotica via uitrijden van mest leiden tot antibioticaresistentie van de bodem zelf, zo stellen de onderzoekers.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsPaardenPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkensZoönosen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.