Achtergrond | Premium | Rundvee

Uierontsteking meestal bacterieel

Mastitis bij melkkoeien wordt door verschillende kiemen veroorzaakt. Hoewel ook gisten en mycoplasma’s mastitis kunnen veroorzaken, zijn de meeste gevallen van uierontsteking bacterieel.
Door Erwin de With in vakblad Veehouder en Veearts editie Oost. 
Bacteriën worden op basis van diverse criteria ingedeeld. Een crite¬rium is bijvoorbeeld hoe de bacterie reageert op een gramkleuring. De zogeheten gramnegatieve bacteriën, waaronder coli en klebsiella, nemen de gramkleurstof niet op, terwijl de grampositieve streptococcen en staphylococcen dit wel doen. Een andere indeling is op basis van waar de bacterie het meest voorkomt: in en op de koe (de koegebonden kiemen) of juist meer in de…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.