Nieuws | Schaap-Geit

Schijndracht bij 17 procent van melkgeiten

Bij 17 procent van de melkgeiten komt schijndracht voor. Dat blijkt uit onderzoek door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde op 43 melkgeitenbedrijven.
Waardoor schijndracht ontstaat, is vooralsnog onbekend. Het onderzoek toonde aan dat schijndracht meer voorkomt op bedrijven met een hoger aandeel duurmelkers. Ook komt schijndracht het meest voor in het dekseizoen. Uit eerdere studies blijkt daarnaast dat schijndracht vaker voorkomt bij oudere melkgeiten, melkgeiten die vaker hebben geworpen en er zijn aanwijzingen dat schijndracht genetisch overdraagbaar is op de volgende generatie. Ook een onvolledige of onjuiste behandeling tegen schijndracht en vroeg embryonale sterfte worden in verband gebracht met schijndracht.

Effect op melkproductie nog onbekend

Op een aantal bedrijven zijn gegevens over melkproductie verzameld om te bekijken wat het effect is van schijndracht op melkproductie. Maar analyse van de data was op korte termijn niet haalbaar. De onderzoekers willen de data in een later stadium in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde analyseren.

Behandeling

Schijndracht kan volgens de GD succesvol behandeld worden met prostaglandinen (PG). Aangeraden wordt om de behandeling na 12 dagen te herhalen.

Meer over:
NieuwsSchaap-Geit
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.