Nieuws | Varkens

Kans op hittestress bij varkens neemt weer toe

Het was de afgelopen paasdagen kouder dan met Kerstmis, toch zullen de temperaturen binnenkort weer gaan stijgen en neemt de kans op hittestress ook bij varkens toe. Volgens De Oosthof Dierenartsen zijn varkens zeer gevoelig voor hitte en luchtvochtigheid ten opzichte van andere dieren, aangezien ze niet kunnen zweten en hun warmte dus slecht kunnen kwijtraken.
Hoogdrachtige en lacterende zeugen vormen een belangrijke risicogroep. Door de groei van de biggen verbruiken deze dieren aanzienlijk meer energie. Maar vanaf een omgevingstemperatuur van 21 °C zal per 1 °C de vrijwillige voeropname van de zeug met 190 gram per dag afnemen. De zeug zal de lagere energieopname compenseren met de afbraak van lichaamseigen vet. Op die manier ontstaat er een negatieve energiebalans (NEB) en groter bodyconditieverlies. Een langere periode van negatieve energiebalans leidt tot een stagnatie van de groei van de biggen en dus een lager geboorte- en/of speengewicht, aldus De Oosthof Dierenartsen in haar nieuwsbrief.

Vruchtbaarheid

Hittestress heeft ook een negatieve impact op de vruchtbaarheid van de zeug. Door de NEB verandert de hormoonhuishouding in de zeug, waardoor er kleinere eicellen worden gevormd. Dit resulteert uiteindelijk in een verhoogd interval spenen-dekken, een verhoogd aantal terugkomers en een lager aantal levend geboren biggen die minder goed van kwaliteit zijn.

Vleesvarkens

Ook vleesvarkens zijn gevoelig voor hittestress. Doordat er de afgelopen jaren flink is geselecteerd op ‘magere’ varkens, heeft het varken een minder isolerende laag, waardoor hij meer warmte zal produceren. Als gevolg van hittestress zal de voedselopname afnemen en de groei stagneren. Daarnaast zal door een verminderde voeropname het metabolisme veranderen; de groei van het vleesvarken is op dat moment gebaseerd op de verbranding van lichaamseigen vet.

Hittestress voorkomen

Varkenshouders kunnen volgens De Oosthof Dierenartsen van alles doen om hittestress bij hun dieren te voorkomen, zoals extra water bij geven, ramen ‘blinderen’, het installeren van een verkoelings- of vernevelingsinstallatie, voorkomen dat warme leklucht binnenkomt, de voerhoeveelheid verdelen over meerdere voerbeurten, de biggen extra bijvoeren en niet op het heetst van de dag voer aanbieden.

Meer over:
NieuwsVarkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.