Nieuws | Pluimvee | Rundvee | Varkens

'Kans op stalbrand verkleinen niet eenvoudig'

Foto: 112Brabant
Foto: 112Brabant

Het verkleinen van de kans op een stalbrand en het verminderen van het aantal dieren dat daarbij omkomt is niet eenvoudig. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer over de verdere aanpak van stalbranden.
De kans op een stalbrand is klein, schrijft Schouten. Volgens het recent uitgekomen rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) werden in de periode 2014-2017 jaarlijks gemiddeld 30 van de ruim 24.000 veehouderijen met pluimvee, varkens en runderen door een stalbrand getroffen (kans van ongeveer 0,001 procent). Het aantal stalbranden met dierlijke slachtoffers ligt op pluimvee- en vleeskalverbedrijven gemiddeld op 3,5 per jaar. Voor varkensbedrijven ligt dat op 5,25.

Oorzaken

Problemen met de elektriciteit en kortsluiting zijn de belangrijkste oorzaken van stalbrand. Daarnaast ontstaan branden door menselijk handelen. Andere oorzaken zijn zelfontbranding van machines, broei van hooi/stro/mest en in een enkel geval is het vermoeden dat het ging om een blikseminslag.

Maatregelen

In haar brief gaat minister Schouten in op maatregelen die kunnen worden genomen of waar de sector al mee bezig is om de kans op stalbrand te verkleinen. Het gaat bijvoorbeeld om een sprinklerinstallatie, periodieke elektrakeuring, afzuiging van gevaarlijk gassen onder de roosters in mestputten, oververhittingsbeveiliging van elektromotoren, brand- en rookdetectie in de technische ruimte, aparte stalling voor (zelfontbrandbare) voer- en werktuigen, een bliksemafleider op het dak van een stal. Ook organiseert de sector in de komende drie jaar samen met brandweer en verzekeraars ongeveer 75 bijeenkomsten over brandveiligheid.

Innovatieve ideeën

Afgelopen maanden hebben de partners van het Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022 diverse gesprekken gevoerd met initiatiefnemers van innovatieve ideeën voor brandpreventie. Zo is gesproken met de ontwerpers van Stable Safe (systeem dat dieren in veiligheid moet brengen als hun stal in brand vliegt).
Ook wordt er gesproken over aanpassing van de grootte van bouwblokken, waarbij stallen onderling op grotere afstand gebouwd worden om overslag van brand te voorkomen.

Integrale aanpak en samenwerking

Toewerken naar het verkleinen van de kans op een stalbrand en het verminderen van het aantal dieren dat daarbij omkomt, is niet eenvoudig, schrijft Schouten. ‘Het is geen kwestie van het eenvoudig doorvoeren van een aantal maatregelen, maar vraagt een integrale aanpak en samenwerking van alle betrokken partijen.’
Foto: 112 Brabant

Meer over:
NieuwsPluimveeRundveeVarkens
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.