Nieuws | Schaap-Geit

Antibioticagebruik melkgeitensector centraal geregistreerd

De melkgeitensector is begonnen met centraal registreren van het antibioticagebruik. Dat gebeurt op vrijwillige basis, meldt het Platform Melkgeitenhouderij in een brief aan geitenhouders.
Diverse geitenhouders zijn al jaren samen met hun dierenarts bezig om het antibioticagebruik inzichtelijk te maken met behulp van de dierdagdosering (DDD). In tegenstelling tot andere diersectoren was er voor geiten geen centraal systeem, maar de vraag naar een eenduidige manier van berekenen van de DDD voor geiten was er wel. Daarnaast wilde de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij het antibioticagebruik voor de geitenhouders inzichtelijk maken door registratie in een centrale database.
In 2017 startte er een pilot voor de mogelijkheden om de DDD centraal te berekenen en inzichtelijk te maken. De pilot werd succesvol afgerond en de volgende fase is het landelijk uitrollen van de pilot. Met het landelijk uitrollen wordt het voor geitenhouders en dierenartsen ook mogelijk de DDD inzichtelijk te krijgen per diergroep en de DDD te vergelijken met die van andere geitenhouders.

Duurzame Geiten Zuivelketen

De registratie maakt onderdeel uit van het programma Duurzame Geiten Zuivelketen. Binnen de DGZK is het voor geitenhoudersw mogelijk om punten te ontvangen voor het inzichtelijk maken van de DDD. Om in aanmerking te komen voor de punten zal onder andere een machtiging afgegeven moeten worden voor het onderdeel DDD in de DGZK. Aangezien ook medewerking van de dierenarts vereist is, worden ook zij benaderd over deze ontwikkeling.

Meer over:
NieuwsSchaap-Geit
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.