Achtergrond | In de praktijk | Premium

Minder eiwit voeren: effect op diergezondheid?

Via de ‘Spoedwet aanpak stikstof’ wil het kabinet de stikstofdepositie terugdringen. Een van de maatregelen is veevoer met minder eiwit. Kan dat zonder nadelige gevolgen voor de diergezondheid?
Door Henk ten Have in vakblad Veehouder en Veearts, februari 2020
Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft op 17 december de Spoedwet aanpak stikstof aangenomen. Daarin staat onder andere dat ‘in het belang van de bescherming van het milieu regels kunnen worden gesteld over de samenstelling van diervoeders of andere stoffen die zijn bedoeld voor het voederen van dieren’. De overheid wil dat er wordt gestuurd op minder eiwit in het veevoer…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.