Bedrijfsnieuws | Mensen

Martin Scholten stopt als algemeen directeur Animal Sciences Group

Per 1 juni 2020 treedt Martin Scholten terug als algemeen directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research. Hij vervulde deze functie gedurende drie termijnen van vier jaar vanaf 2008. Na zijn terugtreden wordt hij strategisch adviseur van de raad van bestuur van WUR.
Scholten krijgt een coördinerende rol bij de nieuw vast te stellen Europastrategie. Hij zal daarbij nauw samenwerken met het huidige EU-team. Daarnaast krijgt hij als opdracht een regiostrategie te ontwikkelen om WUR binnen de verschillende Nederlandse regio’s te positioneren. Zijn nieuwe functie wordt ondergebracht bij de afdeling Corporate Strategy & Accounts van stafdirecteur Ron Mazier. Scholten zal rapporteren aan rector magnificus Arthur Mol. De raad van bestuur is een procedure gestart om te voorzien in de opvolging van Scholten.

Visserijonderzoek

Martin Scholten studeerde biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij behaalde in 1984 cum laude zijn masters. In 2004 promoveerde hij aan dezelfde universiteit. Van 1984 tot 1989 werkte hij als onderzoeker aan de VU en van 1986 tot 2002 als hoofd van het zeeonderzoek bij TNO in Den Helder. Hij kwam in 2002 naar WUR als directeur visserijonderzoek. Vanuit die positie is hij gevraagd het zeeonderzoek van WUR en TNO in 2006 te bundelen binnen IMARES, de voorloper van Wageningen Marine Research.

Meer over:
BedrijfsnieuwsMensen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.