Achtergrond | Nieuws | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Wet- en regelgeving

Nieuwe methode voor benchmarking dierenartsen vanaf 1 januari

Het beoordelen (benchmarken) van het voorschrijven van antibiotica door dierenartsen op veebedrijven verandert per 1 januari 2021. Dat meldt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).
De oude methode om het voorschrijfgedrag van antibiotica door dierenartsen te benchmarken is de veterinaire benchmarkindicator (VBI). De VBI beschrijft de kans dat een bedrijf waarvoor de dierenarts verantwoordelijk is, in het actiegebied voor bedrijven valt wat antibioticagebruik betreft. Maar een aanzienlijk aantal veebedrijven valt niet meer in dat actiegebied – het antibioticagebruik is in de afgelopen jaren sterk gedaald – waardoor de VBI een minder geschikte indicator is, aldus de SDa. Daarom is er gekozen voor een nieuwe methode.

Nieuwe methode: DDDAVET

Vanaf 1 januari 2021 zal voor de benchmarking van dierenartsen de indicator ‘Defined Daily Dose Animal per veterinarian per year’, afgekort DDDAVET,  worden gebruikt. Die beschrijft het voorschrijfpatroon van antibiotica door een dierenarts in een specifieke diersector. De DDDAVET is de som van de kilogrammen antibiotica die gedurende een jaar zijn voorgeschreven op alle bedrijven waarmee de dierenarts een één-op-één relatie heeft, gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier op al deze bedrijven. Deze indicator geeft het absolute voorschrijfgedrag per dierenarts weer en geeft inzicht in verschillen in het voorschrijfpatroon van dierenartsen, aldus de SDa.
Het is overigens geen nieuwe indicator; al enige jaren berekent het SDa-expertpanel de DDDAVET en voegt deze toe aan de jaarlijkse rapportages over antibioticagebruik in de veehouderij.

Hooggebruikers uitgezonderd

Structureel hoog gebruikende veebedrijven worden niet meegenomen in de DDDAVET berekening. Dit zijn bedrijven die in twee achtereenvolgende jaren met het antibioticumgebruik boven de actiewaarde uitkomen. Volgens afspraak wordt er door de sectoren in nauwe afstemming met de dierenartsen voor deze bedrijven specifiek beleid ontwikkeld om het gebruik te verlagen.

Meer over:
AchtergrondNieuwsPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkensWet- en regelgeving
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.