Varkens | Veehouder

PRRS

PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome) wordt veroorzaakt door het PRRS-virus. PRRS zorgt vooral voor schade als tegelijkertijd ook andere infecties aanwezig zijn, zoals streptococcen- of mycoplasma-infecties. De schade betreft dan slechtere technische resultaten: minder geboren biggen, hogere uitval, hogere voerconversie, groeivertraging, kosten van medicijnen en andere behandelingen en de extra arbeid die daarmee gepaard gaat.
Varkens kunnen al door kleine hoeveelheden virus besmet raken en vervolgens gedurende lange perioden geïnfecteerd blijven en virus uitscheiden. Het virus kan zo op bedrijven gedurende meerdere jaren blijven circuleren, vooral ook door de aanwezigheid van dragerzeugen.

Oorzaak

PRRS wordt veroorzaakt door het PRRS-virus. Van dit virus bestaan meerdere typen, zoals het Europese en het Amerikaanse virustype en vele serotypen. Binnen deze typen bestaan diverse subtypen. In tegenstelling tot andere virussen ondergaat dit virus een geleidelijke verandering.
PRRS wordt voornamelijk verspreid via direct contact met besmette varkens, via de mens, besmette veewagens, bedrijfsmaterialen, injectienaalden, de lucht, sperma of  insecten.

Verschijnselen

PRRS  wordt gekenmerkt door verwerpen, vroeggeboorte en een hoge biggenuitval bij zeugen, en longontstekingen en sterfte bij gespeende biggen en vleesvarkens. Een typisch, maar niet zo vaak voorkomend verschijnsel, is het voorkomen van blauwe oren. Daarom staat de ziekte ook wel bekend als Abortus Blauw.
Daarnaast verhoogt PRRS ook de gevoeligheid voor andere infecties, vooral infecties veroorzaakt door luchtwegpathogenen, Streptococcus suis en porcine circovirus-2. Op veel bedrijven blijft het virus langdurig aanwezig en veroorzaakt dan van tijd tot tijd ziekteproblemen.

Behandeling en preventie

In Nederland wordt PRRS met name bestreden met vaccinatie. Vaccinatie kan de klinische verschijnselen van de ziekte wel enigszins beperken, maar het is niet volledig effectief. Het is onbekend op hoeveel bedrijven intensieve en langdurige vaccinatie daadwerkelijk geleid heeft tot het elimineren van de ziekte. Om het effect van vaccins te versterken is het belangrijk om een consequent en strak bedrijfsmanagement door te voeren.

U hebt zojuist een Premium artikel gelezen.
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts
Meer over:
VarkensVeehouder
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.