Geesje Rotgers | Nieuws | Rundvee | Schaap-Geit | Veearts | Veehouder

Verwarring over meldplicht salmonellose

Wanneer salmonellose wordt vastgesteld op een bedrijf, moet dat gemeld worden bij de NVWA. Wanneer het bedrijf geen publieke functie heeft, bestaat de actie van de NVWA vooral uit het waarschuwen van de veehouder voor mogelijke risico’s.  In de praktijk blijkt dat het ene geval wel wordt gemeld en het andere niet.
Een veehouder belt naar de redactie, hevig geschrokken van de brief die hij zojuist heeft ontvangen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hierin wordt hem verteld dat de NVWA een melding heeft binnengekregen van een infectie met Salmonella spp. op zijn bedrijf. De veehouder en zijn dierenarts waren verrast door de brief van de NVWA. Maar overigens niet door de besmetting. Zij hadden namelijk onlangs een gestorven kalf naar de Gezondheidsdienst voor Dieren gestuurd voor pathologisch onderzoek. Daaruit was een infectie met Salmonella spp. gebleken. Wat beiden niet wisten was dat de GD een dergelijke bevinding standaard meldt bij de NVWA.

Meldplicht volgens de NVWA

Volgens artikel 10 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s moets moet een dierenarts of een (veterinaire) onderzoeksinstelling de volgende dierziektes melden: salmonellose; campylobacteriose; listeriose; toxoplasmose; echinococcose; yersiniose; leptospirose; zwoegerziekte. Na een melding neemt de NVWA contact op met de melder om na te gaan in welke mate de volksgezondheid in het geding is. Dat laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als het bedrijf een publieke functie heeft (bijvoorbeeld een kinderboerderij) of producten van eigen boerderij verkoopt (bijvoorbeeld kaas van rauwe melk). Verder attendeert de NVWA de dierhouder over het zoönotische risico voor de eigen gezondheid en die van het bedrijfspersoneel.

Leveringen binnen zuivelprogramma

Melk van bedrijven die leveren binnen een kwaliteitsprogramma van de zuivel wordt drie maal per jaar gescreend op afweerstoffen tegen salmonella door Qlip. Bij een ongunstige uitslag ontvangt de veehouder en brief van zijn zuivelonderneming over de risico’s van de besmetting. Hier hoeft uiteraard niet nogmaals aan de NVWA gemeld te worden.

Meer over:
Geesje RotgersNieuwsRundveeSchaap-GeitVeeartsVeehouder
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.