Nieuws | Paarden | Rundvee | Schaap-Geit

NMV: verdere verspreiding Jacobskruiskruid voorkomen

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft in een brief de provincies, waterschappen en terreinbeheerders als Pro-rail, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten opgeroepen om zich actief in te spannen om de verdere verspreiding van onkruiden, met name Jacobskruiskruid, te voorkomen.
Plantensoorten zoals distels, zuring, fluitekruid en berenklauw zijn schadelijk voor de kwaliteit en de opbrengst van het gras en daarom ongewenst in grasland voor runderen. Jacobskruiskruid is extra schadelijk omdat dit een giftig onkruid is en een groot gevaar vormt voor de diergezondheid. Jacobskruiskruid geeft volgens de NMV in toenemende mate overlast op graslanden.
Veel gemeenten hebben een onkruidverordening, maar de NMV heeft gemerkt dat deze onvoldoende werkt. “Actief bestrijden van onkruiden, met name Jacobskruiskruid is van groot belang om verdere verspreiding naar aangrenzende graslandpercelen te voorkomen, zegt de NMV. “Daarvoor zijn diverse, redelijk eenvoudig toe te passen beheersmaatregelen beschikbaar zoals het tijdig maaien van natuurterreinen, beheersgebieden, bermen en (spoor)taluds voordat de onkruiden in bloei komen, het handmatig uitsteken van de planten mét de wortels en percelen omploegen en her-inzaaien.”

Meer over:
NieuwsPaardenRundveeSchaap-Geit
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.