Nieuws | Rundvee

‘Geen verband melkproductie en speennecrose’

Er zijn geen aanwijzingen dat ischemische speennecrose, oftewel het afsterven van spenen, veroorzaakt wordt door de toenemende melkproductie per koe of de afnemende weidegang. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in haar antwoord op Kamervragen.
Ischemische speennecrose is een weinig voorkomende aandoening die veroorzaakt wordt door één of meerdere factoren. Kou kan mede een rol spelen. De aandoening komt vooral in de wintermaanden (stalperiode) voor bij vaarzen. Een van de oorzaken die kan leiden tot ischemische speennecrose is oedeem in de uier (zucht). Dit treedt vooral op bij vaarzen direct na het afkalven.
Het aantal vragen dat de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) krijgt over ischemische speennecrose varieert per jaar. Door de jaren heen is er geen stijgende lijn te zien. De vragen gaan over ischemische speennecrose bij zowel hoogproductieve als laagproductieve vaarzen. Er zijn geen aanwijzingen dat de aandoening veroorzaakt wordt door de toenemende melkproductie per koe of de afnemende weidegang.
Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vroeg Dijksma om nader onderzoek naar ischemische speennecrose. Volgens de staatssecretaris is daar geen reden toe.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.