Nieuws | Rundvee

GD: weinig koeien gestorven door vergiftiging

In 2017 zijn een “zeer beperkt aantal” koeien gestorven door een vergiftiging. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Het AD meldde onlangs op basis van vrijgegeven documenten na een Wob-verzoek dat “talloze koeien” in 2017 zijn vergiftigd.
In de documenten die het ministerie van LNV openbaar maakte op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob), de Monitoring Diergezondheid kleine herkauwers, staan vragen en signalen genoteerd die de Veekijker krijgt over onder andere vergiftigingen. De Veekijker is een telefonische helpdesk voor dierenartsen en veehouders.
Veekijker rund werd in 2017 130 keer gebeld over vergiftiging, meldt de GD. “Vaak krijgt de beller advies om preventieve maatregelen te nemen, waardoor erger wordt voorkomen. Regelmatig wordt door onderzoek uiteindelijk een andere oorzaak voor de problemen vastgesteld. In 2017 was in een zeer beperkt aantal gevallen sprake van sterfte door een vergiftiging.”

Oorzaken

Een vergiftiging bij landbouwhuisdieren kan ontstaan door giftige planten, verontreinigd oppervlaktewater, veevoer (koeien krijgen bijvoorbeeld per ongeluk varkensbrok) of onbedoeld contact met schadelijke stoffen.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.