Nieuws | Rundvee

Het spenen van kalveren hoeft niet stressvol te zijn

Een kalf al op jonge leeftijd huisvesten met een soortgenoot en een stapsgewijze afbouw van de melkverstrekking, verminderen de stress aanzienlijk tijdens het spenen. Dat meldt het Amerikaanse Hoard’s Dairyman.
Spenen is de ingrijpende ontwikkelingsfase die een kalf moet doormaken op weg naar het leven van een volwassen melkkoe. Dit is een hele stressvolle periode die dikwijls tot een groeivertraging leidt en in het slechtste geval tot een gewichtsdaling. Dat stress optreedt, is niet zo vreemd. Het spijsverteringskanaal van het kalf dat alleen maar melk gewend is, moet zich aanpassen aan het vaste voedsel en water. En veel kalveren verlaten op hetzelfde moment voor het eerst in hun leven de eenlingbox – 87 procent van de kalveren in de VS groeit op in een eenlingbox.
Uit recentelijk onderzoek van de universiteit van British Columbia blijkt dat een speenperiode van 12 dagen (50 procent melkreductie op dag 36 en volledig stoppen op dag 48) beter uitpakt dan abrupt de melkverstrekking te staken op de 48ste levensdag. Bij de halvering van de melkverstrekking is het verstandig om ’s ochtends nog gewoon de normale hoeveelheid melk te verstrekken en de kalveren ’s avonds – op het moment dat ze melk verwachten – van vers water en startvoer te voorzien.

Twee is beter dan één

Jonge kalveren ontwikkelen zich volgens onderzoekers van het universiteit van British Columbia beter als ze vanaf dag 6 opgroeien met een soortgenoot, een buddy. Of het nu komt doordat kalveren wat van elkaar opsteken of doordat ze al op jonge leeftijd met elkaar de competitie moeten aangaan, feit is dat kalveren meer startvoer opnemen en beter groeien dan kalveren die opgroeien in eenlingboxen. Dit doet zich niet alleen voor tijdens het spenen, maar ook in die periode ervoor. Praktisch is dat heel eenvoudig: plaats twee eenlingboxen naast elkaar en creëer met een hek een gezamenlijk buitenverblijf.
Gespeende kalveren blèren aanmerkelijk minder als ze in paren worden gehuisvest. Blijkbaar kunnen kalveren dan beter omgaan met de veranderende omstandigheden. Deze voordelen van huisvesting met een soortgenoot, nemen niet weg dat er ook nogal wat uitdagingen zijn, merkt Hoard’s Dairyman op. Een van de grootste uitdagingen zijn mogelijk nadelige gezondheidseffecten.

Kalverbox

Vervolgens luidt de vraag hoe lang je een kalf na het spenen nog in de kalverbox moet houden. Op veel bedrijven wordt de lengte van die periode bepaald door de beschikbare ruimte: bij veel kalveren, moeten de gespeende kalveren al snel verhuizen naar een grotere groep. Toch is het zinvol de kalveren na het spenen nog één of twee weken in een kalverhok te houden. Op die manier zou je de voedingsstress scheiden van de sociale stress. Overigens wordt dit advies niet door iedereen gedragen. Sommigen menen dat je de kalveren juist wel meteen na het spenen in een groep moet plaatsen. Hoe het ook zij, zorg in elk geval voor een schone, comfortabele en goed geventileerde groepshuisvesting en zorg ervoor dat de kalveren het voer gemakkelijk kunnen opnemen.
Ook is het belangrijk om de gespeende kalveren niet in al te grote groepen te houden: 6 tot maximaal 8 dieren met een minimale oppervlakte per kalf van 9,1 vierkante meter en een voerruimte van 46 cm per kalf. Let er ook op dat de leeftijd van de kalveren binnen een groep niet al te veel verschilt: 14 dagen tot hooguit een maand.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.