Bedrijfsnieuws | Mensen | Rundvee

'Nog veel winst te boeken met betere gezondheid en welzijn koe en kalf'

Met het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van koeien en kalveren kunnen veehouders nog veel winst boeken. Dat zei Annet Velthuis, lector ‘Management van de rundergezondheid’ bij Aeres Hogeschool Dronten, tijdens haar inauguratie op 20 juni.

Velthuis richt zich met haar lectoraat op een drietal onderzoeksthema’s: het verhogen van de weerstand, verminderen van de infectiedruk en het zorgen voor zieke dieren. Het onderzoek richt zich zowel op melkkoeien als jongvee.
Veehouders kunnen bijvoorbeeld op het gebied van management van koeien en kalveren rond de geboorte en de eerste dagen daarna nog winst boeken. Verbetering zit soms al in kleine stappen, maar op het gebied van hygiëne kunnen nog grote stappen gemaakt worden. Veehouders vinden dit lastig, blijkt volgens Velthuis.

Biesthygiëne verbeteren

Afgelopen jaar vond binnen het lectoraat al een aantal onderzoeken plaats. Zo onderzochten studenten van Aeres Hogeschool Dronten of het reinigen en ontsmetten van de minimelker bijdraagt aan een betere hygiëne van de biest. De eerste resultaten laten zien dat het inderdaad helpt wanneer de minimelker goed gereinigd en gedesinfecteerd wordt, maar de hygiëne van de speenfles laat nog te wensen over. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven.

Beweiding

Velthuis zoekt ook de samenwerking met het lectoraat Beweiding. Samen met lector Agnes van den Pol schreef zij een projectvoorstel Gezond Weiden. Samen met Stichting Veerkracht, GD, Barenbrug en veehouders willen beide lectoren een risicokaart maken voor veehouders die helpt te bepalen wanneer het weiden van koeien verstandig is en welke maatregelen eventueel aanvullend genomen zouden kunnen worden om mogelijke risico’s (hitte stress, infectieziekten, parasieten) te beperken.

Afkalfmanagement

Binnen het lectoraat wordt tevens onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld droogzetstrategieën, klauwgezondheid, huisvesting, gezonde voeding van koeien en het afkalfmanagement. Wanneer koeien volgens een zeer hygiënisch protocol afkalven is het mogelijk dat het jonge kalf geen pathogenen (diarreeveroorzakers) meeneemt van de koe of afkalfstal. Verder onderzoek naar het afkalfmanagement in de praktijk kan uitwijzen welke maatregelen veehouders kunnen treffen om koe en kalf een goede start te geven.
Foto: Twan Wiermans

Meer over:
BedrijfsnieuwsMensenRundvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.