Nieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

'Dieren beschermen tegen hitte'

Houders van dieren zijn verplicht hun dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Bijvoorbeeld door de dieren bij hoge temperaturen, die volgende week worden verwacht, beschutting te bieden tegen de felle zon. Dat meldt de NVWA.
Dieren moeten ook de beschikking hebben over voldoende water om te drinken, aldus de NVWA. Ventilatiesystemen in stallen voor pluimvee en varkens moeten ook bij extreme temperaturen in staat zijn de temperatuur in de stal binnen aanvaardbare grenzen te houden.
Meldingen over dieren met mogelijke hittestress in de wei of op stal worden door de NVWA op risico geanalyseerd. Als naar het oordeel van de inspecteur het dierenwelzijn (mogelijk) in het geding is, kan de houder van de dieren telefonisch gemaand worden maatregelen te treffen. Indien noodzakelijk kan de NVWA een inspectie uitvoeren.

Veetransport

Vanwege de verwachte tropische temperaturen treedt vanaf maandag het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen in werking. Ook voeren inspecteurs van de NVWA op warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn.
Vervoersteams van de NVWA voeren extra vervoerscontroles uit. Ook bij certificering voor export en bij aankomst op slachthuizen wordt gecontroleerd of de regels voor transport en dierenwelzijn nageleefd worden.

Evenementen

Ook voor vervoer van dieren door hobbydierhouders en vervoer van paarden naar evenementen zijn de dierenwelzijnsregels van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van houders en organisatoren van evenementen om te beoordelen of een evenement op verantwoorde wijze door kan gaan bij extreem hoge temperaturen, aldus de NVWA.

Meer over:
NieuwsPaardenPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.