Bedrijfsnieuws | Mensen

KNMvD-voorzitter Langelaar vice-decaan en hoogleraar aan faculteit Diergeneeskunde

KNMvD-voorzitter Merel Langelaar is benoemd tot vice-decaan en hoogleraar ‘Policy and impact in veterinary medicine’ aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
Langelaar werkt op dit moment bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)de toezichthouder in de gezondheidszorg. Haar primaire taak is daar het ontwikkelen van toezicht en uitvoering op het gebied van infectieziekten, infectiepreventie en antibioticaresistentie. In september maakt ze de overstap naar de faculteit Diergeneeskunde.

Impact op de maatschappij

“De diergeneeskunde staat geenszins op zichzelf”, zegt Langelaar. “Dierenartsen gaan over het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Het handelen van individuele dierenartsen, maar ook de dierenartsen samen als professie, hebben een impact op de maatschappij. Andersom hebben ontwikkelingen in de maatschappij impact op de dierenarts en op de uitoefening van het beroep, in welke hoedanigheid dan ook.”

Zelfbewuste, goed voorbereide jonge dierenartsen

Over haar leerstoel zegt Langelaar: “Wat ik wil is door onderzoek en onderwijs bijdragen aan zelfbewuste, goed voorbereide jonge dierenartsen én bijdragen aan een beter herkenbare maatschappelijke inbedding van de diergeneeskunde en de dierenarts.”

Meer over:
BedrijfsnieuwsMensen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.