Nieuws | Rundvee

Veel rundveedierenartsen bezorgd over minder eiwit in krachtvoer

Meer dan 70 procent van de rundveedierenartsen is bezorgd over het maximeren van het ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee. De dierenartsen verwachten ernstige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van melkvee. Dat blijkt uit een enquête van de beroepsorganisatie van dierenartsen, de KNMvD.
Door het maximeren van het ruw eiwit in krachtvoer wordt het volgens de dierenartsen onmogelijk om de gezondheid van individuele koeien via het rantsoen bij te sturen. Dit uit zich onder andere in vervetting van de koeien in het einde van de lactatie, pensverzuring en transitieproblemen zoals slepende melkziekte, aldus de dierenartsen. In zijn algemeenheid leiden eiwittekorten tot verminderde weerstand en vruchtbaarheid. Een gevolg is ook dat kalveren minder vitaal zullen zijn door een te laag eiwitgehalte in het dieet van drachtige koeien en verslechtering van de biestkwaliteit.

Niet ten koste van diergezondheid en dierenwelzijn

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête heeft de KNMvD een standpunt opgesteld dat met een brief onder de aandacht is gebracht van de vaste Kamercommissie van LNV. Het uitgangspunt van de KNMvD is dat regels om de stikstofdepositie van de veehouderij terug te dringen niet ten koste mogen gaan van diergezondheid en dierenwelzijn.
De effecten van nieuwe stikstofregels op de gezondheid en het welzijn van de veestapel moeten daarom eerst goed in beeld worden gebracht. Dierenartsen en experts op het gebied van diervoeding moeten daarom nauw betrokken worden bij het opstellen van deze regels, vindt de KNMvD.
Op 16 juni debatteert de Tweede Kamer over de stikstofregels en de wijziging van de Regeling diervoeders.
Lees ook: Minder eiwit voeren: effect op diergezondheid?

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.