Diergeneesmiddelen | Nieuws | Schaap-Geit

Meer diergeneesmiddelen beschikbaar voor geiten

Het ministerie van LNV heeft een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van een aantal diergeneesmiddelen bij geiten. Met de vrijstelling wordt het ook mogelijk om jonge bokjes die op een leeftijd van ongeveer 4 weken geslacht worden, de juiste behandeling te geven.
In Nederland zijn vrijwel geen diergeneesmiddelen toegelaten voor geiten. Om geiten toch te kunnen behandelen, worden bij deze dieren diergeneesmiddelen toegepast die zijn toegelaten voor andere diersoorten. Dat kan via de zogenoemde cascaderegeling.
Maar dieren die met die diergeneesmiddelen zijn behandeld én voor de voedselproductie zijn bestemd, mogen niet binnen vier weken worden geslacht vanwege de wachttermijn. Dit levert met name bij jonge geitenbokjes problemen op omdat die veelal rond de leeftijd van vier weken worden geslacht. Voor het vlees van geitenbokjes ouder dan vier weken is nauwelijks een afzetmarkt.
Het behandelen van een bokje had daarmee tot nu toe voor een geitenhouder veelal de consequentie dat de afzet in het geding komt. Om die reden kan besloten worden om zieke dieren niet te behandelen. Dit veroorzaakt vaak hogere sterfte en aantasting van het welzijn van deze jonge dieren.
Met de nieuwe vrijstellingsregeling kunnen dieren die op een leeftijd van ongeveer 4 weken geslacht worden toch de juiste behandeling krijgen binnen deze tijd. Zo wordt diergezondheid en dierenwelzijn gediend, aldus het ministerie van LNV.

Meer over:
DiergeneesmiddelenNieuwsSchaap-Geit
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.