Achtergrond | Diergeneesmiddelen | Paarden | Pluimvee | Premium | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Weinig residuen van diergeneesmiddelen in dieren

In dieren en dierlijke producten worden maar weinig residuen van diergeneesmiddelen gevonden. Dat staat in een nieuw rapport van het Europese bureau voor voedselveiligheid, de EFSA.
In voedselproducerende dieren die worden behandeld met diergeneesmiddelen en in het voedsel dat ze produceren, kunnen residuen achterblijven van diergeneesmiddelen waarmee ze zijn behandeld. Ook kunnen dieren worden blootgesteld aan chemische stoffen, bijvoorbeeld pesticiden op gewassen die dienen als veevoer, waarvan vervolgens residuen in het voedsel terecht kunnen komen. Voor die residuen gelden Europese maximumwaarden. Landen in de Europese Unie moeten onderzoek doen om te controleren of die maximumwaarden niet worden overschreden, in bijvoorbeeld…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.