Nieuws | Schaap-Geit

Rode lebmaagworm bij lammeren én schapen

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) krijgt vanaf het voorjaar al meldingen over haemonchose, infectie met rode lebmaagworm. Opvallend is volgens de GD dat het dit jaar niet alleen bij lammeren speelt, maar ook bij oudere dieren.
Haemonchose zorgt voor vermagering, bloedarmoede (dit zorgt voor bleke slijmvliezen), oedemen en sterfte. Diarree is geen verschijnsel van deze aandoening. Lammeren zijn gevoeliger dan volwassen dieren. Dit komt doordat volwassen dieren vaak al weerstand hebben opgebouwd tegen deze parasiet. Als de infectiedruk te hoog is, bijvoorbeeld door kleine standweides, of als dieren onvoldoende weerstand hebben, kunnen naast lammeren ook oudere dieren ziek worden.

Alert zijn op verschijnselen

De GD adviseert schapenhouders om alert te zijn op de belangrijkste verschijnselen van haemonchose: bleke slijmvliezen en oedeem in het keelgebied. Met mestonderzoek kan de aanwezigheid van de maagdarmworm worden aangetoond. Behandel alleen met een ontwormmiddel als daar op basis van mestonderzoek aanleiding voor is, aldus de GD. Onnodige behandelingen werken resistentieontwikkeling in de hand. Het is verstandig om 10 tot 14 dagen na een behandeling mestonderzoek uit te voeren om te achterhalen of de ingestelde behandeling effectief is geweest.
Rode lebmaagworm – Dierziekten-ABC

Meer over:
NieuwsSchaap-Geit
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.