Nieuws | Schaap-Geit

Vaccineren tegen Q-koorts kan nog tot 1 augustus

Melkschapen- en melkgeitenbedrijven hebben nog tot 1 augustus de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts en deze vaccinaties te registreren in het I&R-systeem. De NVWA controleert na 1 augustus of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd.
De vaccinatie is verplicht voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven en opfokbedrijven met meer dan vijftig dieren én voor alle bedrijven met een publieksfunctie (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings). Alle overige geiten- en schapenhouders kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren. Dieren die aangevoerd worden op een keuring of tentoonstelling moeten ook gevaccineerd zijn (uiterlijk 3 weken voor het evenement).

Boete

Als bij controle na 1 augustus blijkt dat een bedrijf niet aan de vaccinatieplicht heeft voldaan, zal een bestuurlijke boete worden opgelegd, meldt de NVWA. Professionele veebedrijven moeten vervolgens alsnog zo snel mogelijk alle dieren volledig laten vaccineren tegen Q-koorts. Als de veehouder zelf geen actie onderneemt, zal de vaccinatie worden uitgevoerd in opdracht van de NVWA en zijn alle gemaakte kosten dan volledig voor rekening van de boer.
Als bij een publieksbedrijf blijkt dat niet alle dieren zijn gevaccineerd, zal het bedrijf de publieksfunctie moeten opheffen.
Q-koorts – Dierziekten-ABC

Meer over:
NieuwsSchaap-Geit
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.