Nieuws | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Alweer eikels in de wei, kans op vergiftiging

Het is alweer zover, (onrijpe) eikels die uit de bomen vallen. Door de droogte vallen ze eerder dan normaal. Het eten van eikels is gevaarlijk voor dieren en kan vergiftiging veroorzaken, zo waarschuwt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
Eikels en groen eikenblad bevatten het giftige tannine. Onrijpe, groene eikels en groene eikenbladeren bevatten de hoogste hoeveelheid van deze stof. Maar ook bruine eikels zijn een risico als er veel van worden opgenomen.
Schapen en geiten vinden eikels vaak erg smakelijk. Runderen en paarden kunnen met name eikels gaan eten als er beperkt aanbod is van gras of andere voedermiddelen.

Traagheid

De eerste klinische verschijnselen van eikelvergiftiging kunnen bestaan uit traagheid, zich afzonderen van het koppel en onvoldoende voeropname. Dit kan gevolgd worden door ondertemperatuur, versnelde ademhaling, bloederige neusuitvloeiing, buikpijn, bloederige diarree en sterfte.

Behandeling en advies

Behandeling van dieren met eikelvergiftiging bestaat uit ondersteunende therapie, een specifieke behandeling is niet bekend. Ernstig aangetaste dieren kunnen vaak niet gered worden. Uiteraard moeten de dieren verwijderd worden van de risicopercelen. De mate van herstel kan het beste bepaald worden aan de hand van bloedonderzoek (bepaling ureum en creatinine), aldus de GD.
De GD adviseert om dieren te verwijderen uit percelen met veel eikels, of om de stukken weide waar veel eikels liggen af te zetten. Zeker als het grasaanbod beperkt is en er niet wordt bijgevoerd.

Meer over:
NieuwsRundveeSchaap-GeitVarkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.