Nieuws | Rundvee

Onderbouwing veevoermaatregel wel of niet beschikbaar?

Er is geen sprake van het ontbreken van een onderbouwing van de veevoermaatregel. Dat schrijft minister Schouten van LNV als antwoord op Kamervragen. Maar volgens de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim ontbreekt er nog steeds belangrijke informatie om de in de maatregel gestelde eiwitlimieten na te kunnen rekenen.
Volgens minister Schouten is alle informatie voor de onderbouwing van de veevoermaatregel openbaar, zoals een rapport van het CBS, een notitie van Wageningen Economic Research en een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. De totstandkoming van de eiwitnormen in de maatregel zouden daarmee reproduceerbaar zijn. Schouten schrijft dat ze “volledige openheid” heeft gegeven. Ook is het volgens haar niet juist dat de berekening van de nieuwe voermaatregel slechts bij één ambtenaar ligt, maar is er een team van ambtenaren bij betrokken.
De stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim, die de eiwitlimieten willen reproduceren en onlangs een kort geding aanspanden voor de onderbouwing van de veevoermaatregel, zijn van mening dat er nog belangrijke informatie ontbreekt “die het ministerie tot nu toe weigert te verstrekken”. “De minister verwijst bijvoorbeeld uitgebreid naar een CBS-rapport dat gebruikt zou zijn, echter dit rapport maakt geen onderscheid naar negen grondsoort-intensiteitsklassen, wat de veevoermaatregel wel doet. Het is één van de reeks vragen die nog altijd openstaat”, aldus de stichtingen in een persbericht.
Een gesprek tussen Agrifacts en Stikstofclaim en LNV staat volgens de minister gepland voor 12 augustus. Maar beide stichtingen meldden dat het gesprek niet doorgaat “omdat LNV vasthoudt aan de voorwaarde dat er niet over het gesprek gecommuniceerd mag worden, anders dan het verslag dat na het gesprek zal verschijnen”. Die restrictie maakt het gesprek weinig zinvol, aldus Agrifacts en Stikstofclaim.

Risico’s voor diergezondheid

Beide stichtingen willen ook dat LNV aantoont dat de in de veevoermaatregel gestelde ondergrens van 155 gram ruw eiwit per kg droge stof geen gezondheidsklachten oplevert bij melkvee. Volgens minister Schouten zit het ministerie met 155 gram aan de veilige kant.
LNV heeft ook gesproken met de beroepsorganisatie voor dierenartsen KNMvD over de diergezondheidsrisico’s. “De laatste informatie uit deze gesprekken wordt momenteel nog beoordeeld binnen mijn ministerie. Ik kan hier nog geen conclusie aan verbinden”, aldus Schouten. Eind augustus zal ze de Tweede Kamer er nader over informeren. Dan komt ook de doorrekening van het PBL van het veevoervoorstel van de melkveesector zelf beschikbaar.

Woningbouw

Met de tijdelijke veevoermaatregel (september tot en met december 2020) wil het kabinet de stikstofuitstoot vanuit de melkveehouderij verlagen en daarmee stikstofruimte creëren voor de (woning)bouw. Ook het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen moet zorgen voor stikstofruimte voor de (woning)bouw.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.