Nieuws | Zoönosen

Extra aandacht van kabinet voor zoönosen

Het kabinet wil vooruitblikken en breder bezien wat nodig is om zoönosen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt er ingezet op extra onderzoek naar het ontstaan van onbekende zoönosen in Nederland. Dat melden minister Schouten van LNV en minister Van Ark van Volksgezondheid.

Er is ook een expertgroep gevormd die aanbevelingen gaat doen om de risico’s op toekomstige zoönotische uitbraken te verkleinen. De experts brengen in beeld wat hiervoor nodig is in de breedte van volksgezondheid, diergezondheid en milieu. Arts Henk Bekedam is aangesteld als voorzitter. De expertgroep komt voor de zomer met een eindrapport.

Coronavirus bij nertsen

De uitbraak in 2020 van het coronavirus, een zoönose, onder nertsen wordt geëvalueerd om er lessen uit te trekken, melden de ministers verder. Voor het zomerreces moet deze evaluatie zijn afgerond.

Meer over:
NieuwsZoönosen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.