Nieuws | Pluimvee

Ophokplicht blijft voorlopig van kracht

De ophokplicht voor pluimvee blijft voorlopig van kracht, meldt minister van landbouw Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens deskundigen is het risico op insleep van vogelgriep nog steeds hoog tot zeer hoog.
Het risico lijkt lager dan de analyse van de deskundigen op 13 november uitwees, maar de hoogpathogene vogelgriep lijkt nog steeds onder wilde vogels te circuleren. Daarnaast zijn er nog veel besmettingen bij pluimveebedrijven in omliggende landen, met name in Frankrijk en Duitsland. Ook kan het virus momenteel goed overleven vanwege de lage temperaturen.

Besmettingen

Na 27 november zijn er geen positieve monsters van het virus meer gevonden bij levende wilde vogels. Wel werd het virus nog gevonden op dode vogels, maar minder dan in november van vorig jaar. Ook werd het virus in januari ontdekt bij een pluimveebedrijf in Moergestel.

Vrije-uitloop eieren

De 16-wekentermijn voor vrij-uitloop eieren eindigt op 11 februari. Na de 16-wekentermijn mogen deze eieren niet meer als vrije-uitloop eieren verkocht worden. Dit betekent dat deze eieren daarna tijdelijk als scharreleieren verkocht zullen worden. Voor de pluimveehouders die vrij-uitloopeieren produceren betekent dit dat ze tijdelijk een lagere prijs voor hun eieren krijgen.

Meer over:
NieuwsPluimvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.