Nieuws | Varkens

Nieuw onderzoek naar verspreiding varkensgriep

De verspreiding van varkensgriep lijkt de afgelopen decennia te veranderen. Een consortium van Nederlandse kennisinstellingen, dierenartsen en bedrijfsleven heeft de krachten gebundeld om op eigen initiatief te onderzoeken hoe het varkensgriepvirus verspreid op varkensbedrijven. Het onderzoeksproject duurt vier jaar, daarover schrijft de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Doel van het onderzoek is om verspreiding van het varkensgriepvirus binnen grote varkensbedrijven in kaart te brengen. Deze kennis is van belang voor de varkenssector om maatregelen te identificeren die de circulatie van varkensgriepvirus kunnen beperken. Op deelnemende varkensbedrijven zal worden onderzocht in welke leeftijdsgroepen de varkensgriepvirussen en antistoffen tegen dit virus kunnen worden aangetoond en welke virusstammen ziekte veroorzaken. Ook wordt gekeken naar de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, en welke combinatie(s) van antistoffen en afweercellen voldoende bescherming geven om de virusverspreiding te remmen.

Uitbraken van varkensgriep werden in het verleden vooral gezien in het winterseizoen. Tegenwoordig wordt het varkensgriepvirus op sommige varkensbedrijven jaarrond aangetoond. In de meeste gevallen veroorzaakt de infectie lichte tot milde verschijnselen bij varkens. In combinatie met andere ziekteverwekkers kunnen uitbraken echter gepaard gaan met ernstige ziekte.

Er bestaan griepvirusstammen die alleen varkens infecteren, maar varkens kunnen ook worden geïnfecteerd door griepvirussen van mensen of vogels. In theorie is het mogelijk dat gelijktijdige infectie van varkens met verschillende griepvirussen leidt tot het ontstaan van virusvarianten met nieuwe eigenschappen, met een risico op overdracht naar de mens.

Bestrijding en preventie

Op basis van de gegevens verzameld in het onderzoek naar varkensgriep worden computermodellen ontwikkeld die de verspreiding van varkensgriep nabootsen. Met deze modellen kunnen maatregelen om verspreiding van varkensgriepvirus te remmen, zoals vaccinatie of extra hygiëne, worden getest.

Royal GD is gespecialiseerd in veldonderzoek en het vertalen van wetenschappelijke kennis over dierziekten naar praktische handvatten ter verbetering van diergezondheid. ‘’Samenwerken aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving’ is de missie van waaruit we werken”, aldus Tijs Tobias, als onderzoeker namens Royal GD actief in dit project. Behalve dat de activiteiten van GD bijdragen aan een gezondere veestapel, levert GD waar het zoönosen betreft, dan ook een bijdrage aan de bescherming van de volksgezondheid. “Door in dit samenwerkingsverband onze kennis van de influenza situatie in het veld te verbinden aan de brede diagnostische mogelijkheden in ons laboratorium en de expertises van partners in dit project, dragen we bij aan het beter beheersbaar worden van influenza-infecties in de varkenshouderij.”

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsVarkens
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.