Varkens

Spoelworm (varken)

Spoelwormen (Ascaris suum) geven vooral problemen bij vleesvarkens. Spoelwormlarven veroorzaken schade aan de lever (white spots, kalkafzettingen) wat tot leverafkeuring kan leiden. Het percentage afgekeurde levers (PAL) is een maat voor de besmetting op koppelniveau. Het Centraal Bureau Slachtveeverzekeringen (BV CBS), een dochterbedrijf van CoMore, houdt de PAL-gegevens bij.

Oorzaak

Het varken neemt via de bek eieren van de spoelworm uit de omgeving op. De infectieuze larve komt uit het ei, doorboort de darmwand en komt via de bloedbaan in de lever (melk- of white spots). Vervolgens kruipt de larve naar de longen en de luchtpijp. Door de irritatie hoest het varken de larve op en slikt deze vervolgens door. In de darm groeit de larve uit tot een volwassen worm. Een volwassen vrouwtje legt tussen 200.000 en 1,5 miljoen eitjes per dag. Een volwassen spoelworm kan tot circa 40 cm lang worden.

Symptomen

Symptomen van besmetting met spoelworm zijn: groeivertraging, lagere voederconversie, hoesten (luchtweginfecties), geelzucht, hoger percentage afgekeurde levers, verminderde weerstand tegen long- en darmontsteking.

Diagnose, behandeling en preventie

Spoelworm diagnosticeren kan met mestonderzoek, maar nagaan van leverletsels (in het slachthuis) zegt meer over de graad van besmetting.
Zeugen en vleesvarkens kunnen worden behandeld met ontwormingsmiddelen. Samen met de dierenarts kan het beste ontwormingsmiddel worden gekozen. Met een breedspectrummiddel worden alle stadia van de spoelworm onschadelijk gemaakt.
Preventief zijn hygiënische maatregelen erg belangrijk, bijvoorbeeld:
-all-in/all-out
-reinigen met veel water
-desinfecteren
-wassen van de zeugen voor overplaatsing naar de kraamhokken
Helaas zijn wormeieren weinig gevoelig voor deze maatregelen en daarom is een goede ontwormingsstrategie noodzakelijk.

U hebt zojuist een Premium artikel gelezen.
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts
Meer over:
Varkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.