Diergeneesmiddelen | Diersoort | Frank de Vries | Nieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Veearts | Veehouder

Dierenartsen krijgen rapportcijfer van SDa

De Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa presenteerde op 25 maart 2014 het voorschrijfgedrag van dierenartsen bij het antibioticumgebruik. De zogenaamde Veterinaire Benchmarkindicator (VBI) maakt een analyse over de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica per individuele dierenarts. De cijfers over 2012 werden gepresenteerd.

Vergelijk met collega-dierenartsen

Professor Dick Heederik, voorzitter van het SDa-expertteam, wijst op het doel van een Benchmark voor dierenartsen in het antibioticum voorschrijfgedrag: “Door deze indicator kun je jouw cijfer vergelijken met dat van collega’s. Zo kom je tot een kwaliteitsverbetering in de weg naar het terugdringen van het antibioticumgebruik op veebedrijven.”
Na een monsterachtig rekenwerkje werden de ‘rapportcijfers’ van de dierenartsen getoond. Al jaren zet de SDa zich in om het antibioticumgebruik van de diverse veesectoren in kaart te brengen. Tot heden waren dergelijke cijfers per dierenarts werkzaam in de veesector niet beschikbaar. Nu zijn de eerste cijfers, 2012, beschikbaar. Per dierenarts worden alle bedrijven waar hij of zij een 1 op 1 relatie mee heeft meegenomen in de Benchmark Indicator. Naar analogie van de berekeningen van het antibioticumgebruik op de individuele veebedrijven heeft de SDa ook voor de dierenartsen een streef-, signalerings-en een actiewaarde vastgesteld.
Wanneer een dierenarts een VBI heeft van 0,30 betekent dit dat 1 op de 3 bedrijven van deze dierenarts in het actiegebied ligt. Het streefgebied van de benchmarkwaarde is van 0 tot 0,1. Dat wil zeggen dat maximaal 1 op de 10 bedrijven in het actiegebied ligt. Tussen een benchmark waarde van 0,10 en 0,30 ligt het signaleringsgebied.

Uitkomsten 2012

Bij 23 procent van de kalverdierenartsen, 16 procent van de pluimveedierenartsen, 13 procent van de varkensdierenartsen en 3 procent van de rundveedierenartsen was het voorschrijfgedrag voor antibiotica te hoog. Dat wil zeggen dat deze groep van dierenartsen een benchmarkwaarde hadden in het actiegebied (> 0,30).
De SDa wijst er op dat het ingezette beleid om het antibioticumgebruik op veebedrijven sterk te reduceren zijn vruchten heeft afgeworpen. In korte tijd werd ruim 50 procent minder gebruikt dan in het referentiejaar 2009.
De SDa vindt een systematisch te hoog voorschrijfgedrag van een dierenarts onacceptabel. Hoogleraar Heederik wijst erop dat sommige dierenartsen relatief moeilijke bedrijven in hun klantenbestand kunnen hebben en daardoor een hoger voorschrijfgedrag. “Achter ieder getal zit een verhaal.”
De verkregen cijfers uit de diverse diersectoren, zoals Medirund en IKB, hebben als basis gediend voor de berekening van de Benchmarkindicator. Vraag is waarom de cijfers niet realtime beschikbaar zijn? Heederik: “Dat is een grote wens van de SDa maar nu zijn we al erg verheugd dat we een eerste ‘nulmeting’ hebben voor 2012.”De verwachting is dat in mei aanstaande de cijfers over 2013 beschikbaar komen.

Rekenhulp dierenarts

Dierenartsen die zelf hun voorschrijfgedrag willen beoordelen kunnen gebruik maken van een online rekentool van de SDa. Voorzitter Dirk Willink van de beroepsgroep voor dierenartsen KNMvD is erg blij met de VBI: “Nu kan een dierenarts zijn voorschrijfgedrag spiegelen aan de groep.” Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid bij de boerenkoepel LTO is ook vol lof: “Deze Indicator is naar mijn weten uniek in Europa, neen in de wereld. In ben trots op een veesector die in een hele korte tijd zo’n reductie in het antibioticumgebruik heeft gerealiseerd. Deze Indicator is wat mij betreft een hoogstandje in informatieverwerking.” Van Hoof wijst er verder op dat de uitkomsten over 2012 slechts een momentopname zijn.

Meer over:
DiergeneesmiddelenDiersoortFrank de VriesNieuwsPaardenPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkensVeeartsVeehouder
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.