Diergeneesmiddelen | Nieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Veearts | Veehouder

Boer betaalt straks 1.400 euro meer voor medicijnen

mediatorHet afschaffen van de dierenartsapotheek hangt al jaren boven de markt. Met de recente motie vanuit de Tweede Kamer om een mogelijke ‘knip’ van de apotheek bij de dierenarts te bestuderen, laait dit onderwerp weer in alle hevigheid op. Wanneer gekozen wordt voor een extra schakel in de distributie van diergeneesmiddelen, de apotheker, gaat de boer een slordige 1.400 euro meer betalen per jaar aan medicijnen.

Afschaffen dierenartsapotheek

Sinds mensenheugenis heeft een dierenarts een eigen apotheek. Dat is praktisch en werkt snel. Een dierenarts moet immers snel kunnen handelen. Diverse politieke partijen menen dat het afnemen van de apotheek van de dierenarts zorgt voor het verminderen van het antibioticagebruik op veebedrijven. In 2010 deed het adviesbureau Berenschot onderzoek naar de vermeende perverse prikkel van dierenartsen om meer voor te schrijven omdat ze zelf verdienen aan een hoger voorschrijfgedrag van antibiotica. Berenschot concludeerde in haar rapportage dat er nauwelijks een relatie is tussen het antibioticumgebruik op veebedrijven en het hebben van een dierenartsapotheek. Toch komt dit onderwerp weer op tafel in Haagse kringen.

Apotheker

Jaarlijks verlaat een slordige 165 miljoen euro aan medicijnen voor landbouwhuisdieren de deuren van veterinaire farmaceuten. Als we rekenen met een marge van 12 procent voor de groothandel en 10 procent voor de dierenarts, betekent dit dat alle veehouders tezamen in 2013 voor 208 miljoen euro aan medicijnen inkochten. Het idee om de dierenartsapotheek (deels) af te schaffen en de distributie over te laten aan een nieuwe schakel in de keten zijnde de apotheker, zal zeer kostenverhogend werken voor de boer.
De apotheker zal zeker 12 procent marge nodig hebben om zijn nieuwe zaak te runnen, wat een kostenstijging van 20 miljoen euro betekent. De logistieke kosten gaan sterk toenemen omdat niet de dierenarts op zijn bezoekronde de geneesmiddelen afgeeft, maar een logistieke provider de pakjes op de erven gaat deponeren. Naar schatting gaat dat jaarlijks 8 miljoen euro extra kosten. In de nieuwe situatie gaat de dierenarts recepten uitschrijven voor de apotheek; een situatie die te vergelijken is met de huisarts. Bij een geschatte hoeveelheid van 600.000 recepten en een receptprijs van 2,50 euro wederom een kostenverhoging van 1,5 miljoen euro.
De dierenarts zal in het geval van een extra schakel in de keten toch zijn eigen apotheek moeten behouden voor spoedgevallen en het snel kunnen inzetten van behandelingen op het veebedrijf. Om die eigen apotheek draaiende te houden met veel kleinere omzetten zal de dierenarts verplicht zijn om de marge op zijn producten te verhogen. Naar schatting gaat dat om een bedrag van 2,5 miljoen euro op jaarbasis.

Rekening bij boer

De geraamde extra kosten bedragen 32 miljoen euro op jaarbasis. Die rekening wordt door de brievenbus van de veehouder gedrukt. Uitgaande van 17.000 melkveebedrijven, 3.700 varkensbedrijven, 1.500 pluimveebedrijven en 1.300 vleeskalverbedrijven zal dat per gemiddeld veebedrijf een kostenverhoging van 1.400 euro per jaar voor de medicijnen opleveren.
 

Meer over:
DiergeneesmiddelenNieuwsPaardenPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkensVeeartsVeehouder
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.