Nieuws | Paarden | Redactie | Veearts | Veehouder

Medicijnenadministratie paard vaak niet op orde

Veel paarden komen uiteindelijk in de voedselketen terecht. Daarom wordt het paard door de Nederlandse autoriteiten aangemerkt als een voedselproducerend dier. Dit betekent dat ook voor paarden de medicijnenadministratie goed moet worden bijgehouden, tenzij de paardeneigenaar ervoor tekent dat het paard nooit zal worden geslacht.

Verplichte medicijnenregistratie

Sinds het paardenvleesschandaal, begin 2013, waarbij er in verschillende voedingsmiddelen paardenvlees gevonden werd terwijl dit niet op het etiket stond, is pijnlijk duidelijk geworden dat het paard in Nederland nog steeds een voedselproducerend dier is. Natuurlijk is er een groot aantal eigenaren dat hun paard door de dierenarts laat inslapen als het moment van afscheid nemen gekomen is. Maar er is ook een aanzienlijk aantal paarden dat geslacht wordt en waarvan het vlees ter beschikking komt voor humane consumptie. Voor deze dieren geldt de wettelijke verplichting dat duidelijk moet zijn vastgelegd welke medicijnen wanneer toegediend zijn, om de veiligheid van het vlees voor de mens te garanderen. Helaas is het in de paardenwereld nog lang geen gemeengoed om het gebruik van elk medicijn te registreren, zoals bijvoorbeeld in de rundvee- en varkenssector al wel jaren het geval is.

Uitzondering

Als een eigenaar van een paard niet wil dat het paard ooit geslacht wordt voor humane consumptie, dan moet dit in het paardenpaspoort worden afgetekend. Hiervoor tekenen zowel de eigenaar als de dierenarts. In dit geval vervalt de plicht om de verstrekte medicijnen te documenteren. Als een paard verzekerd is, dient dit eerst met de verzekering overlegd te worden, omdat bij uitkering door de verzekering het paard in sommige gevallen wordt ingenomen en geslacht.

Meer controles

De NVWA heeft laten weten de komende tijd strenger te zullen controleren op de naleving van de medicijnenadministratie bij paarden.
Het uitgebreide artikel Paardenpaspoort en medicijngebruik van auteur dierenarts Erica van den Broek verscheen in Veehouder en Veearts, febr. 2014.

Meer over:
NieuwsPaardenRedactieVeeartsVeehouder
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.