Achtergrond | Premium | Schaap-Geit

Meer belangstelling voor schapen- en geitenziekten die abortus veroorzaken

Sinds de uitbraak van Q-koorts bij mensen, is er in Nederland steeds meer belangstelling voor besmettelijke ziekten die abortus veroorzaken bij schapen en geiten. Dat schrijft René van den Brom, specialist gezondheidszorg kleine herkauwers bij de GD, in vakblad Veehouder & Veearts.
Wanneer men vermoedt dat een dierziekte of -kiem risico’s geeft voor de mens, worden vragen hierover gezamenlijk door de veterinaire en humane genees­kunde onderzocht. Zo ook in 2011 toen het schmallenbergvirus (SBV) werd aan­getoond. Dit virus zorgde voor de geboorte van misvormde lammeren. Meteen werd toen de vraag gesteld of het wellicht een van dier op mens overdraagbare…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.