Achtergrond | Paarden | Pluimvee | Premium | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Dierenarts bankier noch deurwaarder

Ondanks de nieuwe zakelijkheid blijft het onvermogen van veehouders om hun betalings­verplichtingen na te komen een precaire zaak, waarover terughoudend gesproken wordt. Rabobank, incassobureau Juris-dictie en de voorzitters van KNMvD Vakgroep Varken en Rund en het CPD geven een inkijk.
Door Marjan Leneman
Varkens- en melkveehouders vragen politieke aandacht in Den Haag, Brussel en Parijs, omdat ze enerzijds gebonden zijn aan kostprijsverhogende politieke regelgeving en anderzijds voor hun inkomsten aangewezen worden op de vrije markt. Het speelveld binnen Europa is niet voor alle producenten gelijk. De publieke opinie is vooral in Nederland en Scandinavië verschoven naar een product met een concept…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.