Nieuws | Pluimvee | Rundvee | Varkens

'Colistinegebruik in veehouderij verder verlagen'

Staatssecretaris Van Dam (EZ) en minister Schippers (VWS) willen dat het gebruik van colistine in de veehouderij verder wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Colistine is een voor de volksgezondheid kritisch antibioticum en geldt al als tweedekeusmiddel. Het colistinegebruik blijft met name een aandachtspunt in de kalver- en varkenssector, aldus Van Dam en Schippers.
De Nederlandse veehouderij heeft het gebruik van colistine de afgelopen jaren fors teruggebracht (68 procent in de periode 2011-2015). En in principe voldoet de gehele Nederlandse dierhouderij al aan de maximaal gewenste norm van 5 mg/PCU. Maar de bewindslieden vinden dat het gebruik van colistine op een verantwoorde wijze verder gereduceerd moet worden.

Niet als voorkeursmiddel in formularia

Naar aanleiding van een in de zomer aan de Europese Commissie uitgebracht advies van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) en mede op basis van het eerder uitgebrachte Gezondheidsraadadvies, zijn de formularia ondertussen aangescherpt. Naast het feit dat colistine in Nederland al een tweedekeusmiddel is, is de WVAB (Werkgroep Veterinair Antibiotica Beleid van de beroepsorganisatie van dierenartsen KNMvD) van mening dat colistine niet langer als voorkeursmiddel in de formularia aangewezen kan worden. Dat wil zeggen dat colistine in principe alleen mag worden ingezet als andere tweedekeusmiddelen niet werkzaam zijn. Daarnaast adviseert de WVAB aanvullende randvoorwaarden op te nemen gericht op de inzet van colistine, zoals 1) het zo veel mogelijk inperken van de hoeveelheid dieren waarvoor colistine wordt voorgeschreven (cohorteren), 2) het opnemen van de noodzakelijke preventieve maatregelen in het bedrijfsgezondheidsplan en 3) het evalueren van iedere behandeling.
“We zullen erop toezien dat de kalver- en varkenssector en de dierenartsen deze adviezen overnemen. Daar nemen we ook in mee dat we met hen bezien hoe we het gebruik op een verantwoorde wijze verder kunnen reduceren. Ook zullen we medio 2017 de resultaten van het onderzoek naar kritische succesfactoren hierbij betrekken. We verwachten van de sectoren dat zij dit tevens meenemen in de aanscherping van de sectorplannen in 2017”, zo schrijven Van Dam en Schippers.

Kalkoensector

Ook in de kalkoensector is het gebruik van colistine een aandachtspunt. Deze sector heeft dit jaar een aanvullend plan van aanpak voor zorgvuldig antibioticumgebruik opgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om het gebruik van colistine te verminderen, waaronder een verplicht verbeterplan bij inzet van colistine op een bedrijf.

Meer over:
NieuwsPluimveeRundveeVarkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.