Nieuws | Rundvee

Aanmelden bestrijdingsprogramma IBR en BVD voor 1 april

Melkveehouders dienen zich, afhankelijk van hun zuivelonderneming, voor 1 april aan te melden voor een bestrijdingsprogramma voor IBR en BVD. De meeste zuivelondernemingen hebben dat in hun leveringsvoorwaarden opgenomen. Dat meldt de Stuurgroep Voorbereiding Collectieve Bestrijding IBR en BVD.
Naar verwachting komt het ministerie van LNV vanaf 1 januari 2019 met regelgeving (amvb) voor de bestrijding van IBR die geldt voor álle rundveebedrijven. De stuurgroep zegt zich te richten op een soepele overgang van het huidige bestrijdingsplan naar de landelijke regelgeving. De amvb zal de basis zijn voor het aanvragen van een Artikel-9-status voor IBR bij de Europese Commissie. Nadat de Artikel-9-status is verkregen, gelden ook eisen bij import.

Vleesveehouders

Vleesveehouders worden financieel gestimuleerd om ook deel te nemen aan de bestrijding van BVD. De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) zorgt er uiterlijk twee jaar na de start voor, via het kwaliteitssysteem, dat kalverhouders geen BVD-dragers meer aanvoeren of aanhouden (zowel binnen- als buitenlands).

Via aantal routes vrij worden

Bedrijven kunnen via een aantal routes IBR-vrij en BVD-vrij worden. De kern van de IBR-aanpak op bedrijfsniveau is vaccineren. Bedrijven met een vrijstatus en (tankmelk)onverdachtstatus zijn daarvan vrijgesteld. Voor de bestrijding van BVD is het actief opsporen en afvoeren van BVD-dragers essentieel. Bedrijven met een vrijstatus of onverdachtstatus, op basis van onderzoek op antistoffen of virus, kunnen volstaan met het bewaken van deze status.
Bedrijven die deelnemen aan een bestaand programma voor IBR of BVD, kunnen direct instromen in een van de routes van de landelijke aanpak. Op verzoek van de sectorpartijen informeert de Gezondheidsdienst voor Dieren  melkveehouders en vleesveehouders in januari rechtstreeks over de verschillende routes en de praktische gang van zaken.

Erkende laboratoria

Veehouders kunnen voor het diagnostische onderzoek een keuze maken uit door ZuivelNL erkende laboratoria. In februari 2018 publiceert ZuivelNL de eerste lijst met erkende laboratoria. Laboratoria sturen hun uitslagen door naar een centrale databank. De GD beheert de bedrijfsstatussen.
IBR – Dierziekten-ABC
BVD – Dierziekten-ABC

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.